Випуск № 4/2017 (42)

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 1-148
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.007 
Ю. А. Глєбова, О. В. Шкарупа
Розвиток реформ у рибній галузі України

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.019 
В. О. Яковенко, О. В. Федоненко, Н. Й. Тушницька
Оцінка стану зоопланктону і зообентосу річки Мокра Сура

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.033 
Е. О. Аристархова
Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) методом «Time sampling»

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.042
О. В. Федоненко, О. М. Маренков, O. O. Петровський, О. С. Нестеренко, М. Ю. Симон
Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.053 
К. М. Гейна, С. С. Шашликова
Промислово-біологічна характеристика тюльки (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.065 
Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов
Розроблення мультиплексної ПЛР для генетичного аналізу популяцій веслоноса (Polyodon spathula Walbaum, 1792)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 75-84
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.075
Т. С. Шарамок, В. О. Курченко, Н. Л. Колесник
Гісто-морфометрична структура гепатопанкреасу деяких коропових риб (Cyprinidae Rafinesque, 1810) Запорізького водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98
DOI: 10.15407/fsu2017.04.085
Н. Б. Єсіпова, Г. В. Шварц, Я. В. Тучапський
Морфогістологічна оцінка цьоголіток канального сома (Ictalurus punctatus Raf., 1818) утримуваних в умовах екстремальної зимівлі

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.099
В. М. Марценюк, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, М. В. Причепа
Фізіолого-біохімічний статус окуня річкового (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) та плітки звичайної (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) в умовах надмірного антропогенного навантаження на водойму

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.112
Л. Л. Галоян, И. И. Грициняк, Л. П. Драган
Вплив згодовування комбікорму «Aller Aqua» на вміст вільних амінокислот у м'язах і печінці струмкової (Salmo trutta Linnaeus, 1758) та райдужної (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) форелей

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.121
С. В. Юрчак
Стан системи імунного захисту плідників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за різного рівня вітаміну Е та селену в їх раціоні

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.128 
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Африканський (кларієвий) сом (Clarias gariepinus Burchell, 1822). Тематична бібліографія