Випуск № 3/2014 (29)

Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 1-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 5-12
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.005
О. Б. Гурбик
Значення мілководних ділянок верхньої частини Канівського водосховища у відтворенні його іхтіофауни

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 13-21
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.013
І. І. Грициняк, Т. В. Григоренко, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма
Оцінка екологічного стану рибницьких ставів за фітопланктоном

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 22-34
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.022
О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков
Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 35-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.035
Н. Л. Колесник
Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 55-66
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.055
В. П. Марценюк
Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 67-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067
І. І. Грициняк, М. І. Осіпенко, В. В. Бех, О. О. Олексієнко, Т. В. Третякова
Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 74-79
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.074
С. І. Тарасюк, Ю. В. Круковський, З. С. Шустерук
Наукове обґрунтування застосування зерна тритикале озимого в годівлі дволіток коропа

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 80-87
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.080
О. В. Гулай, О. М. Жукорський
Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 88-97
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.088
Н. Є. Харкавлюк, Н. М. Матвієнко, О. О. Ковбасюк
Чинники, що впливають на передачу і поширення вірусу весняної віремії коропа

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 98-106
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.098
Д. А. Сироватка
Удосконалення кріопротекторного середовища шляхом модифікації його коферментом вітаміну В12 та плазмою крові карася (Carassius auratus gibelio L.)

БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 107-113
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.107
І. Й. Грициняк, Л. О. Небрат
Раки та їх культивування в Україні. Тематичний бібліографічний перелік

ЮВІЛЕЇ

pdf35До 50-річчя від дня народження Ірини Леонідівни Захарченко

 

pdf35До 85-річчя від дня народження Юрія Олександровича Толоконникова

ХРОНІКА

pdf35Пам’яті Володимира Петровича Горошка