Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 67-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067
УДК 639.3.032

pdf35

РИБОГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА ЦЬОГОЛІТОК МАЛОЛУСКАТОГО КОРОПА ЧЕТВЕРТОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОКОЛІННЯ

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Бех, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. О. Олексієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. В. Третякова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз рибогосподарських показників цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління.

Методика. Роботи виконувались згідно з загальноприйнятими методиками в рибництві та селекції.

Результати. Цьоголітки четвертого селекційного покоління нового типу малолускатого коропа мають високу життєстійкість і значно перевищують нормативні показники. Вихід їх з вирощування коливався від 33,6 до 55,4% за середньої маси 25,2–33,8 г. Також проведена оцінка репродуктивних якостей плідників малолускатого коропа третього селекційного покоління, згідно якої самки останнього як за робочою, так і відносною плодючістю значно перевершують самок вихідних батьківських форм.

Наукова новизна. Вперше дана характеристика господарсько цінних ознак цьоголіток четвертого селекційного покоління малолускатого внутрішньопорідного типу коропа української рамчастої породи.

Практична значимість. Вирощування цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління у виробничих умовах підвищить рибопродуктивність вирощувальних водойм і сприятиме одержанню високоякісного рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова: малолускатий короп, рибогосподарська характеристика, селекція риб, четверте селекційне покоління.

ЛІТЕРАТУРА

1. Малолускатий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи / В. В. Бех, І. І. Грициняк, О. О. Олексієнко [та ін.] // Аграрна наука – виробництву : науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. — 2011. — Вип. 3. — С. 26.
2. Бех В. В. Малолускатий короп нового типу / В. В. Бех // Тваринництво України. — 2009. — № 1. — С. 7—10.
3. Бех В. В. Створення та комплексна рибницько-біологічна оцінка малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа (Ι – ΙΙΙ покоління селекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Бех В. В. — К., 2012. — 44 с.
4. Інструкція з промислового схрещування коропів української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. — К. : Інститут рибного господарства УААН, 1998. — 12 с.
5. Богерук А. К. Породы карпа Российской Федерации. // Богерук А. К. Каталог пород карпа (Cyprinus carpio L.) стран Центральной и Восточной Европы /— М., 2008. — С. 123—172.
6. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [Гринжевський М. В., Шерман І. М., Грициняк І. І. та ін.]. — К. : Рибка моя, 2006. — 352 с.
7. Катасонов В. Я. Селекция рыб с основами генетики / В. Я. Катасонов, Б. И. Гомельський. — М. : Агропромиздат, 1991. — 208 с.
8. Інструкція з племінної роботи (для РМС) / Олексієнко О. О., Кучеренко А. П., Томіленко В. Г. [та ін.] // Інтенсивне рибництво. — К., 1995. — С. 34—41.
9. Поддубная А. В. Карп как продукт питания. Ориентиры для селекции / А. В. Поддубная // Генетика, селекция, племенное дело и воспроизводство рыб : Междунар. конф. : мат. — СПб., 2008. — С. 67—68.
10. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству : в 2 т. — М. : Агропромиздат, 1986. — Т. 1. — 260 с.
11. Томіленко В. Г. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України / В. Г. Томіленко, О. О. Олексієнко, А. П. Кучеренко // Інтенсивне рибництво. — К., 1995. — С. 3—34.
12. Томіленко В. Г. Генетика і селекція риб в Україні / В. Г. Томіленко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. — Т. 4. — К., 2001.— С. 351—372.
13. Кражан С. А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення : методичні рекомендації / С. А. Кражан, Т. Г. Литвинова. — К., 1997. — 50 с.
14. Шталь В. Популяционная генетика для животноводов-селекционеров / [Шталь В., Раш Д., Шиллер Р., Вахал Я.]. — М. : Колос, 1973. — 440 с.