Випуск № 2/2010 (12)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

О. М. Третяк
Система науково обгрунтованого розвитку аквакультури веслоноса (Polyodon spathula) в Україні

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Й. В. Гриб, М. В. Гринжевський, О. М. Шандрук
Формування сторонніх запахів товарного коропа (Cyprinus carpio), походження, виникнення, ліквідація, попередження

pdf35Д. С. Христенко
Кількісний та якісний розподіл молоді риб на різних ділянках Кременчуцького водосховища

pdf35Г. О. Котовська
Особливості проходження нересту щуки (Esox lucius) Кременчуцького водосховища

pdf35О. В. Діденко, І. Й. Великопольський, В. І. Устич
Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття

pdf35Т. В. Спесивий, Ю. Г. Кузьменко
Аналіз росту самиць плоскирки (Blicca bjoerkna) популяції Дніпродзержинського водосховища

pdf35Н. В. Свєчкова
Гідрохімічний режим Придніпровського тепловодного рибного господарства

pdf35А. В. Ляшенко, Е. Е. Зорина-Сахарова, В. В. Маковский, Ю. О. Санжак, В. Н. Процепова 
Структурно-функциональная характеристика макрозообентоса и рыбопродуктивность Сасыкского водохранилища

pdf35О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Ю. М. Худіяш
Вплив сполук мінерального азоту на життєздатність коропових риб на різних стадіях онтогенезу

pdf35О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Н. О. Могилевич
Сезонні зміни загальних біохімічних показників коропів (Cyprinus carpio) під впливом сполук алохтонного азоту

pdf35Й. В. Гриб, Ю. М. Ситник, М. О. Борбат
Гідроекологія р. Нивка: сучасний стан та виходи із екологічних ризиків

pdf35В. О. Яковенко, А. І. Дворецький
Зообентос Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу

pdf35В. П. Пустовгар, Ю. М. Красюк, Ю. М. Худіяш
Особливості дії підвищеної солоності води на життєздатність і деякі біохімічні показники бичків-пісочників (Neogobius fluviatilis)

pdf35В. В. Сондак
Збереження видового різноманіття, природних умов відтворення та охорона рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35І. І. Грициняк, Ю. О. Желтов, А. Я. Тучапська
Голозерний овес у складі рибних кормів при вирощуванні товарного коропа (Cyprinus carpio)

pdf35І. І. Грициняк, Н. І. Цьонь
Зоопланктон вирощувальних ставів при експериментальному згодовуванні цьоголіткам коропа (Cyprinus carpio) комбікорму з бардою в умовах лісостепової зони України

pdf35М. І. Хижняк, Н. І. Цьонь
Спиртова барда як цінна кормова добавка й органічне добриво у сільському господарстві

ЕКОНОМІКА

pdf35Н. І. Смирнюк, І. В. Буряк, В. В. Чернік
Ефективність організаційно-економічного механізму господарювання у ВАТ “Львівський рибокомбінат”

ХРОНІКА

pdf35Миколі Олексійовичу Борбату — 60 років