Випуск № 4/2015 (34)

Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 1-128
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 5-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.005
А. П. Мельник, Ю. М. Ситник, А. І. Мрук, Н. Л. Колесник, Н. Г. Михайленко, Л. Л. Галоян
Важкі метали у абіотичних і біотичних складових рибогосподарської гідроекосистеми “Ішхан”

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 15-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.015
С. В. Кружиліна
Рівень розвитку гідробіонтів як характеристика умов нагулу риб водосховищ дніпровського каскаду

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 31-53
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.031
Н. Л. Колесник
Токсичний вплив пестицидів на біоту прісних водойм України (огляд)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 54-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.054
Н. О. Грудко
Вплив середньої маси мальків на результати вирощування цьоголіток веслоноса (Polyodon spathula Walbaum)

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 65-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065
О. О. Олексієнко, В. В. Бех, І. І. Грициняк, Б. О. Грішин, Л. С. Волянський, М. І. Осіпенко
До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 78-89
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.078
А. В. Ващенко
Результати вирощування різновікових груп канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque) з використанням пробіотичних кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS®

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 90-99
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.090
Ю. М. Воліченко, С. І. Пентилюк, І. М. Шерман
Гематологічні показники крові цьоголіток коропових (Cyprinidae) риб вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 100-126
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.100
М. Ю. Симон
Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових (Acipenserinae) видів риб (огляд)