Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 90-99
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.090
УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

pdf35

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) РИБ, ВИРОЩЕНИХ ЗА ПАСОВИЩНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Ю. М. Воліченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
С. І. Пентилюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
І. М. Шерман, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Дослідити гематологічні показники крові цьоголіток коропових (Cyprinidae) риб, вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України, та встановити певні кореляційні залежності між основними рибогосподарськими ознаками досліджуваної групи цьоголіток.

Методика. Дослідження ґрунтуються на польових і лабораторних методах, що застосовуються у рибогосподарських, біохімічних і статистичних дослідженнях.

Результати. Представлені дані середньої маси, гематологічні і біохімічні показники сироватки крові цьоголіток коропових риб, вирощених за пасовищною технологією. На підставі порівняльного аналізу отриманих даних встановлена якісна різниця за відсутністю базофілів та пінистих клітин в групі рослиноїдних риб, встановлені достовірні корелятивні залежності від середньої маси тіла складових параметрів крові всіх досліджуваних видів риб: гемоглобіну в межах від +0,7858 до +0,9943, кількості еритроцитів від +0,7843 до +0,9942, лімфоцитів від +0,7848 до +0,9949, холістеролу від +0,7640 до +0,9616 та тригліцеридів у білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) +0,7499 та у коропа (Cyprinus carpio carpio) +0,9616.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз гематологічних показників крові цьоголіток коропових риб, вирощених за пасовищною технологією: коропа (Cyprinus carpio carpio), білого (Hypophthalmichthys molitrix) і строкатого товстолобиків (Hypophthalmichthys nobilis), білого амура (Ctenopharyngodon idella).

Практична значимість. Отримані дані дозволяють науково обґрунтовано рекомендувати їх як компонент індикації якості та загального фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова: коропові (Cyprinidae) види риб, середня маса, гематологічні показники, вирощувальні стави, кореляція, регресійні залежності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Головина Н. А. Гематология прудовых рыб / Н. А. Головина, И. Д. Тромбицкий. — Кишинев : Штиинца, 1989. — 158 с.
 2. Аминева В. А. Физиология рыб / В. А. Аминева, А. А. Яржомбек. — М. : Легкая и пищевая промышленость, 1984. — 200 с.
 3. Житенева Л. Д. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб : справочник / Житенева Л. Д., Рудницкая О. А., Калюжная Т. Н. — Ростов н/Д. : Молот, 1997. — 152 с.
 4. Житенева Л. Д. Атлас нормальных и патологически измененных клеток крови рыб / Житенева Л. Д., Полтавцева Т. Г., Рудницкая О. А. — Ростов н/Д. : Кн. изд-во,1989. — 112 с.
 5. Иванова Н. Т. Материалы к морфологии крови рыб / Иванова Н. Т. — Ростов н/Д., 1970. — 138 с.
 6. Иванова Н. Т. Система крови / Иванова Н. Т. — Ростов н/Д., 1995. — 155 с.
 7. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб / Иванова Н. Т. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1999. — 50 с.
 8. Методические указания по проведению гематологического обследования рыб / Минсельхозпрод России. — М., 1999. — 16 с.
 9. Фізіологія риб: Практикум : навч. посіб. / [Дехтярьов П. А., Шерман І. М., Пилипенко Ю. В. та ін.] — К. : Вища школа, 2001. — 128 с.
 10. Дехтярьов П. А. Фізіологія риб : підручник / Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 342 с.
 11. Плохинский Н. А. Биометрия / Плохинский Н. А. — Новосибирск : Изд-во СОАН СССР, 1961. — 364 с.
 12. Рокицкий П. Ф. Основы вариационной статистики для биологов / Рокицкий П. Ф. — Минск, 1961. — 217 с.