Випуск № 4/2010 (14)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

О. М. Третяк, Б. О. Ганкевич, О. М. Колос, Т. В. Яковлєва
Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні

pdf35О. О. Олексієнко
Організаційна структура Інституту рибного господарства

pdf35О. В. Шкарупа, В. Ф. Плічко, О. В. Кожушко
Сучасний стан рибної галузі в Україні

pdf35Л. В. Ізергін 
Проблеми Молочного лиману і шляхи їх розв’язання

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35І. Ю. Бузевич, Ю. Г. Кузьменко, Т. В. Спесівий
Стабільність іхтіокомплексу як показник раціональності використання природних ресурсів

pdf35І. Л. Захарченко
Оптимізація якісних характеристик рибопромислового навантаження на Каховському водосховищі

pdf35І. Й. Великопольський, О. В. Діденко
Сучасний стан запасів марени карпатської (Barbus carpathicus) у річках Закарпаття з огляду її природоохоронного статусу

pdf35С. В. Курганський, О. А. Бузевич
Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року

pdf35С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова
Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України

pdf35А. П. Мельник, З. О. Стецюк, Н. Г. Михайленко
Застосування вапна у ємкостях для очищення води вирощувальних ставів від органічних та мінеральних забруднювачів

pdf35А. В. Базаєва, Н. І. Вовк
Сумісне застосування бактеріальних та органічних добрив у ставовому рибництві

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Й. Є. Янінович, І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, Т. М. Швець
Полікультура — шлях до інтенсифікації ставового рибництва

pdf35Й. Є. Янінович
Чинники зниження собівартості вирощування риби в ставах і підвищення її якості в умовах ВАТ “Львівський облрибкомбінат”

pdf35В. Н. Подопригора
Взаємозв’язок параметрів життєвого простору і росту товстолобика

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35А. Е. Маріуца
Cпецифіка генетичної структури амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus) ВАТ “Донрибкомбінат”

pdf35О. Л. Безусий, В. О. Черепнін, В. В. Бех, Є. Ф. Копєйка, С. І. Дрокін
Вивчення впливу кріоконсервування сперми на розвиток молоді українських порід коропа

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ю. О. Желтов, О. О. Олексієнко
Ефективність підрощування личинок коропових риб з використанням комбікормів з різним вмістом протеїну

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35І. А. Особа, І. І. Грициняк
Динаміка активності неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту крові коропів несвицького зонального типу в процесі онтогенезу

pdf35В. О. Черепнін
Використання ембріонів Danio rerio у токсикологічних дослідженнях

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35О. В. Титечко
Сучасний стан іхтіофауни Берекського водосховища, яке експлуатується в режимі СТРГ

ХРОНІКА

pdf35Пам’яті Петриченка Івана Уляновича