Випуск № 4/2009 (10)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

А. І. Дворецький, М. А. Сидоров, Л. А. Байдак
Індустріальна аквакультура Дніпропетровської області: історія, досягнення, перспективи

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35І. І. Грициняк, Т. Г. Литвинова, Н. Л. Колесник
Спосіб прогнозування концентрацій Fe, Mn, Ni, Co у органах і тканинах коропа (Cyprinus сarpio L.) та товстолоба (Hypophthalmichthys molitrix)

pdf35С. П. Озінковська, Г. О. Котовська, Д. С. Христенко, В. І. Полторацька
Видовий склад молоді риб Кременчуцького водосховища

pdf35С. А. Кражан, Т. В. Григоренко, О. М. Колос, С. А. Коба
Гідрохімічний режим та природна кормова база вирощувальних ставів при застосуванні відходів пивоварного виробництва

pdf35А. П. Мельник, З. О. Стецюк, М. І. Хижняк
Результати досліду з очищення води вирощувальних ставів за допомогою цеоліту

pdf35П. С. Кутіщев, І. М. Шерман 
Видовий склад і продукційні можливості харчових гідробіонтів Дніпровсько-Бузького лиману

pdf35Г. О. Котовська, Д. С. Христенко
Біологічні показники нерестового стада плоскирки (Blicca bjoerkna) Кременчуцького водосховища

pdf35В. О. Яковенко, А. І. Дворецький
Розвиток літорального зоопланктону та його роль у рибопродуктивності Дніпровського водосховища

pdf35О. Б. Васильковська
Зоопланктон малих степових річок Північно-Західного Причорномор’я

pdf35В. М. Трохимець
Просторова структура літорального зоопланктону середньої частини Олександрівського водосховища

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Б. О. Ганкевич, О. М. Третяк, О. В. Онученко, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма
З досвіду вирощування товарного веслоноса (Polyodon spathula) в ставовій полікультурі лісостепової зони

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех, В. М. Павліщенко, М. І. Осіпенко
Рибницько-біологічна оцінка малолускатого коропа нивківської заводської лінії третього селекційного покоління у промислових умовах

pdf35В. Ю. Філіпов, А. І. Мрук, Л. П. Бучацький
Відтворення райдужної форелі (Оncorhynhus mykis W.) з використанням кріоконсервованих статевих продуктів

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ю. О. Желтов, М. О. Борбат, Н. І. Безкровна
Результати вирощування райдужної форелі (Оncorhynhus mykis W.) на комбікормах із зменшеним вмістом рибного борошна

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Зміни цитоструктури печінки личинок коропа лускатого у процесі їхнього росту на різних кормах

pdf35І. З. Дрогомирецька, М. А. Мазепа
Вплив іонів кадмію (Cd) на лейкоцити периферичної крові та кровотворних органів коропа (Cyprinus сarpio L.)

ЕКОНОМІКА

pdf35Д. Р. Пшеничний, І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський, Т. М. Швець 
Економічна ефективність вирощування дволіток коропів (Cyprinus carpio L.) у ставах у полікультурі з рослиноїдними рибами за інтенсивною технологією

pdf35Н. І. Смирнюк, І. В. Буряк, Л. В. Товстенко, В. В. Чернік
Сучасний стан виробництва рибної продукції в Україні

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35М. О. Борбат, В. Р. Алексієнко, О. Л. Безусий, Л. М. Борбат
Перспективи розвитку рибного господарства Київської області до 2020 року

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Н. І. Цьонь, А. М. Базаєва
Стимулювання розвитку планктону в ставах зерновою бардою при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі

pdf35О. В. Дерень
Вплив ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea L.) на деякі гематологічні та біохімічні показники крові однорічок коропа

pdf35В. М. Підопригора 
Вплив довжини фотоперіоду на ріст окремих особин райдужної форелі (Oncorhynhus mykis Walbaum, 1792)