Випуск № 4/2008 (6)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35І. Ю. Бузевич 
Сучасний стан промислової іхтіофауни Каховського водосховища

pdf35О. А. Бузевич
Біологічний стан популяції ляща (Abramis brama) Київського водосховища в умовах інтенсивного промислового використання

pdf35О. В. Діденко 
Моделювання динамики запасів плітки (Rutilus rutilus, L.) Канівського водосховища

pdf35Т. В. Спесивий, Ю. Г. Кузьменко 
Вплив гідрологічних умов на мінливість пластичних ознак плітки (Rutilus rutilus, L.)

pdf35С. П. Озінковська, В. І. Полторацька, Г. О. Котовська
Нерестові ділянки Кременчуцького водосховища та їх значення у відтворенні риб

pdf35К. М. Гейна 
Динаміка змін вікової структури промислових стад тюльки (Clupeonella cultriventris) та товстолобиків (Hypophthalmichthys) Каховського водосховища

pdf35Д. С. Христенко
Живлення ляща (Abramis brama) Кременчуцького водосховища

pdf35Н. І. Бесединська
Основні фактори, що визначають чисельність окуня (Perca fluviatilis) Дністровського водосховища

pdf35З. О. Широка, К. В. Гленус, О. Є. Каглян, В. О. Ткаченко, Ю. М. Ситник, В. В. Беляєв 
Радіонуклідне забруднення р. Десна на початку XXI століття

pdf35В. В. Сондак
Науково-методичні підходи вибору оптимальних стратегій відновлення видового різноманіття аборигенної іхтіофауни Стир-Горянського гідроекологічного коридора

pdf35Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін
Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману

pdf35О. С. Потрохов, О. Г.  Зіньковський, Н. А. Могилевич, Ю. М. Худіяш 
Екологічна оцінка стану окремих ділянок р. Рось за фізіолого-біохімічними характеристиками домінуючих видів вищих водних рослин

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35І. І. Грициняк, Г. А. Захаренко, А. І. Мрук 
Результати вирощування молоді пеляді (Соregonus peled Gmelin) в умовах ВАТ “Волиньрибгосп”

pdf35О. М. Третяк
Біотехнологічні аспекти відтворення веслоноса (Polyodon spathula, Walbaum) в Україні

pdf35Д. Р. Пшеничний 
Собівартість коропово-сазанових гібридів за різними технологіями їх вирощування

pdf35Л. М. Гейко
Особливості підрощування личинок риб в нерестових ставах ВАТ “Сквирарибгосп”

pdf35М. М. Горбач
Вирощування білого амура (Ctenopharyngodon idella) в умовах ВАТ “Хмельницькрибгосп”

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех
Оцінка плідників малолускатого коропа закарпатської заводської лінії другого покоління селекції за екстер’єрними та репродуктивними показниками

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35О. В. Лянзберг, І. М. Шерман
Динаміка гематологічних показників коропових риб протягом зимового утримання

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35О. O. Ногарев, Л. I. Гавриш, Л. П. Бучацький
Активність лактатдегідрогенази та лужної фосфатази тканинного гомогенату щук (Esox lucius) за умов розвитку лімфосаркоматозу

pdf35А. В. Ващенко, Н. Є. Харковлюк
Методи виділення фагів Pseudomonas від риб різних регіонів України

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Нові принципи мікротомії тканин гідробіонтів: шляхи пошуку і альтернативні рішення

ХРОНІКА

pdf35Ольга Михайлівна Думік