УДК [574.64: 597.08] (285.33+26)(477)

pdf35

ХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ В РИБАХ ДНІПРА, ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ ТА ДНІПРОВСЬКО- БУЗЬКОГО ЛИМАНУ

Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. t, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. М. Арсан, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Д. А. Засєкін, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

На основі результатів власних досліджень та викладених у науковій літературі наведено рівні накопичення хлорорганічних пестицидів у рибах Дніпра (в межах України), дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману в кінці ХХ та на початку XXI ст.

ЛІТЕРАТУРА
1. Брагінський Л.П. Теоретичні передумови (Загальні концепції токсикологічної гідроекології). — Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика вико- ристання / За ред. І.Т. Олексіва, Л.П. Брагінського. — Львів: Світ, 1995. — 395 с.
2. Брагинский Л.П. Пестициды и жизнь водоемов. — К.: Наукова думка, 1972. — 224 с.
3. Брагинский Л.П., Величко И.М., Щербань Э.П. Пресноводный планктон в токсической среде. — К.: Наукова думка, 1987. — 180 с.
4. Васьковская Л.Ф. К вопросу контроля за остаточными количествами пестицидов в рыбах и рыбоядных птицах // Рыбное хозяйство. — К.: Урожай, 1983. — С. 57–59.
5. Маслова О.В., Шебунина Н.А., Комаровский Ф.Я. Кумуляция и распределение стойких пести- цидов в экосистемах Килийского рукава Дуная и Днепровско-Бугского лимана // Гидробио- логический журнал. — 1990. — 26, № 4. — С. 62–69.
6. Врочинский К.К., Маковский В.Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. — К.: Вища школа, 1979. — 208 с.
7. Врочинський К.К. Пестициди і охорона водних ресурсів. — К.: Урожай, 1987. — 160 с.
8. Справочник по пестицидам / Под ред. Л.И. Медведя. — К.: Урожай, 1974. — 88 с.
9. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины / Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. — К.: Академпериодика, 2002. — 355 с.