Випуск № 3/2023 (65)

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 3(65): 1-172
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров
Зимiвля східної субтропiчної прiсноводної креветки (Macrobrachium nipponense dе Haan, 1849) в умовах басейну р. Днiстер

pdf35Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко, Т. О. Берсан
Оцінка сучасного гідрохімічного стану деяких рибогосподарських ставів Київщини

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35В. В. Гурбик, А. І. Мрук, А. І. Кучерук
Біологічні особливості та перспективи штучного відтворення вирезуба (Rutilus frisii frisii Nordman, 1840) в Україні (огляд)

pdf35О. М. Кузьменко, Н. І. Вовк
Біологічні особливості штучного відтворення осетроподібних (Acipenseriformes) видів риб (огляд)

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35А. Е. Маріуца, І. І. Грициняк, Ю. М. Глушко, Т. А. Нагорнюк
Оцінка генетичної мінливості племінних стад амурського сазана (Cyprinus rubrofuscus Lacépède, 1803)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35К. А. Машкова, Т. С. Шарамок
Гістологічна структура зябер карася сріблястого річки Самара Дніпропетровської області

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35В. С. Сидоренко, О. М. Маренков
Особливості лігульозу ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758) та плітки (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) у Дніпровському (Запорізькому) водосховищі

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35О. М. Поліщук, М. Ю. Симон
Сучасні аспекти аквакультури судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) (огляд)

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Чорний амур (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846). Тематична бібліографія

ЮВІЛЕЇ

pdf35Відомому вченому в галузі рибного господарства та біології гідробіонтів північно-західного Причорномор’я — 70 років