pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 3(65): 20-33
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.03.020
UDC 556.531.4(282.247.32)

Оцінка сучасного гідрохімічного стану деяких рибогосподарських ставів Київщини

Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета роботи. Дати оцінку якості гідрохімічного режиму рибогосподарських ставів, територія яких зазнавала масованих ракетних ударів або безпосередньо була зоною бойових дій чи близькою до лінії фронту.

Методика. Вимірювання хімічних показників води — вмісту амонійного азоту, нітритів, нітратів, фосфатів та загального заліза — здійснювали фотометричним методом, а концентрацію хлоридів — методом аргентометричного титрування. Електрометрично встановлювали водневий показник (рН), а вміст сульфатів і мінералізацію — гравіметричним методом. Усі вищезазначені методи є загальноприйнятими при комплексній оцінці екологічного стану рибницьких водойм.

Результати. В лабораторних умовахдосліджено та проаналізовано сумарну кількість розчинених у воді мінеральних солей, а саме: концентрацію іонів кальцію, магнію, хлору, гідрокарбонат-іонів та сульфат-іонів. Встановлена перманганатна окиснюваність у досліджуваних ставах перевищувала нормативні значення на 72, 49, 31 та 42% відповідно. Концентрація нітратів у водоймах становила від 19,96 до 6,34 мг N/дм3, нітритів — від 0,33 до 0,11 мг N/дм3, що свідчить про інтенсивність розкладу органічних речовин, і вказує про певний ступінь забруднення водойми. Кількість загального заліза у досліджуваних ставах коливалась від 1,98 до 1,17 мг Fe/дм3. Встановлено незначне підвищення концентрації мінерального фосфору в ставах № 1 та № 2 на 31 та 26% відповідно, що, ймовірно, може бути пов’язано як із розкладанням зоопланктону, так і з надходженням забруднення ззовні, з прилеглих територій. Отримані результати лабораторного аналізу хімічного складу зразків води, а також порівняння їх з нормативними значеннями для водойм рибогосподарського призначення дають підставу для оцінки сучасного гідрохімічного стану досліджуваних ставів Київщини.

Наукова новизна. Вперше проведено гідрохімічний аналіз рибогосподарських ставів Київщини, територія яких потерпала від масованих ракетних ударів або безпосередньо була зоною бойових дій чи близькою до лінії фронту.

Практична значимість. Отримані результати сприятимуть кращому розумінню сучасного екологічного стану рибогосподарських ставів Київщини.

Ключові слова: водойма, хімічний аналіз води, токсичні речовини, екологічний стан.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Драган Л. П., Михайленко Н. Г., Берсан Т. О. Наслідки активних військових дій на екологічний стан ґрунтових та водних ресурсів України // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 груд. 2022 р. : матер. Київ, 2022. С. 51—53.
 2. Гідрохімічний статус пост-мілітарних водних екосистем с. Мощун Київської області / Циганенко-Дзюбенко І. Ю. та ін. // Екологічні науки. 2023. № 1(46). С. 53—58. DOI : https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.9.
 3. Кардаш Д. М., Лазебна О. М. Наслідки впливу військових дій на навколишнє середовище // Екологічні наслідки військових дій : наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 квіт. 2018 р. : матер. Київ, 2018. С. 79—81. URL : https://cutt.ly/SKOcfk4 (дата звернення : 18.09.2023).
 4. Природа та війна: як військове вторгнення Росії впливає на довкілля України // Екодія (укр.). 1 квітня 2022. URL : https://ecoaction.org.ua/pryroda-ta-vijna.html (дата звернення : 19.07.2022)
 5. Євтушенко М. Ю., Дудник С. В. Водна токсикологія : підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 606 с.
 6. Моніторинг основних параметрів ставової води задля одержання безпечної продукції за сумісного вирощування осетрових і коропових риб / Гриневич Н. Є. та ін. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2021. Т. 23, № 94. С. 73—80. (Серія : Сільськогосподарські науки).
 7. Вплив техногенного навантаження військової діяльності на стан ґрунтово-водного середовища / Одосій Л. І. та ін. // Військово-технічний збірник.2015. № 12. С. 91—96.
 8. Гандзюра В. П., Грубінко В. В. Концепція шкодочинності в екології. Київ — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 144 с.
 9. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.
 10. МВВ 081/12-0106-03. Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній - іонів фото колориметричним методом з реактивом Несслера. [Поверхня, підземна та зворотна вода.  Метод вимірювання масової концентрації іонів амонію фотоколориметричним методом з реактивом Несслера] Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2003.
 11. МВВ 081/12-0005-01. Методика виконання вимірювання масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом. [Спосіб вимірювання маси концентрація розчинених ортофосфатів фотометричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2002.
 12. КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гриса в поверхневих та очищених стичних водах. [Метод фотометричного визначення іонів нітритів з реактивом Гриса у поверхневій та очищеній стічній воді]. Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 13. КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стичних водах. [Метод фотометричного визначення загального заліза за допомогою ортофенантроліну у поверхневих та стічних водах]. Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 14. МВВ 081/12-0007-02. Методика виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом [Спосіб виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом]. (2003). Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України.
 15. МВВ 081/12-0317-06. Методика виконання вимірювання водневого показника рН електрометричним методом. [Метод виконання вимірювань рН водню електрометричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2006.
 16. МВВ 081/12-0109-03. Методика виконання вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом.  [Метод вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2005.
 17. МВВ 081/12-0007-01. Методика виконання вимірюваний масової концентрації сульфатним гравіметричним методом. [Метод вимірювання масової концентрації сульфатів гравіметричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2002.
 18. СОУ-05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2013. 7 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 19. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ, 2015.189 с.
 20. Потрохов А. С. Разнородность выживаемости карповых рыб при токсическом действии аммония // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 4. С. 75—83.
 21. Драган Л. П., Михайленко Н. Г., Берсан Т. О. Токсична дія азотовмісних сполук на водні організми // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : III Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2021 р. : матер. Київ, 2021. С. 57—59.
 22. Контроль за абіотичними факторами ставків Сумської області / Петров Р. В. та ін. // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. Вип. 1 (48). С. 37—43.
 23. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база ставів. Херсон : Олді-Плюс, 2009. 328 с.
 24. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. Львов, 1991. 105 с.