Випуск № 3/2013 (25)

Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 1-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 7-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.007
І. І. Грициняк, А. В. Чуклін, І. Ю. Бузевич
Іхтіологічні аспекти визначення істотності шкоди рибному господарству

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 15-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.015
О. В. Діденко
Особливості поширення амурського чебачка (Pseudorasbora parva) в Дніпродзержинському водосховищі

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 26-34
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.026
М. В. Старко
Вплив садкового рибництва на структурно-функціональні характеристики і накопичення донних відкладів у водоймах-охолоджувачах

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 35-45
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.035
Н. С. Кузьмінова
Популяційні параметри ставриди (Trachurus mediterraneus) в різних акваторіях Чорного моря в сучасних умовах

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 46-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.046
І. І. Грициняк, А. Я. Тучапська, С. А. Кражан, Я. В. Тучапський
Вплив екологічних умов та заходів інтенсифікації на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 55-61
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.055
Н. О. Борисенко, І. І. Грициняк, С. І. Тарасюк
Інформативність мікросателітних локусів для аналізу генетичної структури білого (Hypophthalmichthys molitrix) та строкатого товстолобиків (Hypophthalmichthys nobilis)

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 62-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.062
Г. М. Добрянська, А. П. Мельник, О. В. Дерень, Н. Г. Михайленко
Особливості формування екосистеми ставів за використання в годівлі коропа (Cyprinus carpio) ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea Moench)

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 72-78
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.072
О. В. Гулай, О. М. Жукорський, В. В. Гулай, Н. П. Ткачук
Взаємодія куширу зануреного (Ceratophyllum demersum) з патогенними мікроорганізмами в умовах водних екосистем

ЕКОНОМІКА

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 79-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.079
Н. І. Смирнюк, І. В. Буряк, Л. В. Товстенко
Аналіз виробництва риби та рибної продукції в Україні на сучасному етапі становлення ринкових відносин

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 89-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.089
А. І. Хандожівська
Розмірно – вагові показники харіуса європейського (Thymallus thymallus) в річках Закарпаття