Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 89-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.089
УДК 597-14.087:597.553.2(477)

pdf35

РОЗМІРНО – ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ ХАРІУСА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (THYMALLUS THYMALLUS) В РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ

А. І. Хандожівська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ.

Мета. Провести аналіз показників, які характеризують ріст європейського харіуса (Thymallus thymallus) в річках Закарпаття на сучасному етапі.

Методика. Риб відловлювали на перекатах річок Закарпаття. Вимірювання лінійних та вагових показників європейського харіуса здійснено на особинах, зафіксованих в 10% розчині формаліну, а також частково на живих рибах. З метою уникнення травматизації проводили їх анестезію препаратом «Пропісцин». Фіксований матеріал опрацьовували в лабораторних умовах за стандартними методиками (Чугунова, 1959; Правдін, 1966). Коефіцієнт вгодованості визначали за формулою Фультона. Зворотне обчислення лінійного росту проводили за методом Є.Леа. Реконструкцію росту прожитих років визначали шляхом вимірювання переднього діагонального радіусу луски.

Результати. В пробах 2008 р. домінували трирічки (84 % загальної вибірки), трилітки та чотирирічки траплялися в незначній кількості (по 8 %). Віковий склад харіуса за результатами досліджень 2012 р. характеризувався дещо іншими показниками. Встановлене очевидне переважання особин харіуса у віці дволіток (67 %), частки інших вікових груп (цьоголітки, трилітки) було значно менше: 15 % та 18 % відповідно. Середні показники лінійного росту харіуса (за віковими класами) коливалися в межах від 9,9 см до 27,2 см. Вагові показники становили від 12,30 г до 233,50 г. Результати робіт з реконструкції росту європейського харіуса річок Закарпаття 2008 і 2012 рр. показали, що максимальний лінійний приріст його був на першому році життя, на другому році він залишався ще високим, однак на третьому лінійний приріст харіуса знижувався.

Наукова новизна. Вперше було досліджено темп росту європейського харіуса Карпатських рік з використанням методу зворотнього обчислення за реконструкцією луски.

Практична значимість. Отримані результати є складовою частиною біологічного обґрунтування заходів з штучного відтворення харіуса в річках Закарпаття.

Ключові слова: європейський харіус (Thymallus thymallus), лінійний та ваговий ріст, приріст, Закарпаття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Владыков В.Д. Рыбы Подкарпатской Руси / Владыков В.Д. ― Ужгород, 1926. ― 42 с.
2. Зиновьев Е.А. Экология и систематика хариусовых рыб Евразии: дис. на соискание уч. степени доктора биол. наук : 03.00.16,03.00.10. / Е.А. Зиновьев. ― Пермь, 2005. ― 75 с.
3. Зиновьев Е.А. Популяционные особенности хариуса р. Вильвы (приток Усьвы-Чусовой) / Е. А.Зиновьев, Н.В. Середа // Биология и экология рыб Прикамья : меж – вуз. сбор. науч. тр. / Перм. ун-т. ― Пермь, 2011. ― Вып. 3. ― С. 56 – 67.
4. Зиновьев Е.А. О многолетней динамике морфобиологических показателей хариуса р. Березовой / Е.А. Зиновьев, М.А. Бакланов // Биология и экология рыб Прикамья : меж вуз. сбор. науч.тр. / Перм. ун-т. ― Пермь, 2011. ― Вып. 3. ― С. 3 – 23.
5. Коротаева С.Э. Эколого-популяционные особенности роста хариусов Приулья : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / С.Э. Коротаева. ― Пермь, 2003. ― 24 с.
6. Коротаева С.А. Морфобиологические особенности хариуса некоторых притоков Нижней Усы / С.А. Коротаева, А.В. Скоринова, Е.А. Зиновьев // Биология и экология рыб Прикамья : меж вуз. сбор. науч. тр. / Перм. ун-т. ― Пермь, 2011. ― Вып. 3. ― С. 102 – 111.
7. Мрук А.І. Штучне відтворення Європейського харіуса / А.І.Мрук. // Сбалансированное природопользование современный взгляд, тенденции и перспективы : междун. научно-практическая конф., 17–19 мая 2010 г. : тезисы. ― Херсон, 2010. ― С. 57 – 58.
8. Мрук А.І. Європейський харіус басейну р. Теребля та аспекти його штучного відтворення / А.І. Мрук, І.Й. Велекопольський, В.І. Устич // Рибогосподарська наука України. ― 2012. ― № 1. ― С. 53 – 63.
9. Протасов А.А. Состояние сырьевых запасов ручьевой и радужной форели в реках Закарпатской области УССР: Отчет Н.И.И. Прудового и озерно-речного рыбного хозяйства / А.А. Протасов. ― Л., 1948. ― 76 с.
10. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И.Ф. ― М. : Пищ. пром-сть, 1966. ― 376 с.
11. Харіус європейський (Thymallus thymallus) // Фауна України : [у 40 т.] / Павлов П. Й. ; Інститут зоології АН УРСР. — К. : Наукова думка, 1956 — . — Т. 8 : Риби, вип. 1 : Личинкохордові (асцидії, апендикулярії), безчерепні (головохордові), хребетні (круглороті, хрящові риби, кісткові риби – осетрові, оселедцеві, анчоусові, лососеві, харіусові, щукові, умброві). — 1980.—С. 314–319.
12. Червона книга України. Тваринний світ / [ред. М.М. Щербак]. — К. : Українська енциклопедія, 1994. —456 с.
13. Червона книга України. Тваринний світ / [заг. ред. член-кор. НАН України А.І. Акімов]. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. —624 с.
14. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н.И. ― М., 1959. ― 164 с.
15. Шнаревич И.Д. Основы освоения и воспроизводства рыбных ресурсов рек Украинских Карпат : автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. биол. наук : спец. № 100 «Ихтиология» / И.Д Шнаревич. ― Черновцы, 1969. ― 39 с.