Випуск № 2/2015 (32)

Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 1-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ 

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 5-19
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.005
П. В. Шекк
Іхтіофауна водойм Національного природного парку «Тузлівські лимани» і її рибогосподарське використання

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 20-30
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2015.02.020
Н. І. Цьонь
Підвищення продуктивності зоопланктонних угруповань шляхом застосування препарату Ековітал і вико-вівсяного травостою

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 31-40
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.031
А. І. Кучерук, І. І. Грициняк, А. І. Мрук, І. Й. Великопольський
Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (Thymallus thymallus L.)

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 41-50
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.041
І. І. Грициняк, А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк
Генетична структура окремих племінних стад строкатого товстолобика (Hypophtalmichthys nobilis)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 51-60
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.051
Т. А. Нагорнюк, І. І. Грициняк, Н. О. Борисенко
Генетична структура різновікових груп білогo (Hypophthalmichthys molitrix) і строкатого товстолобиків (Aristichthys nobilis) Лиманського ДВСРП

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 61-68
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.061
О. В. Гулай, О. М. Жукорський, В. В. Гулай, Н. П. Ткачук
Біологічна активність шкірних виділень риб родини окуневих (Percidae) по відношенню до бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 69-80
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.069
Н. В. Заіченко
Вікова та сезонна динаміка симбіоценозів білого амура (Ctenopharyngodon idella) та білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) в умовах ставового господарства

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 81-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.081
О. В. Шкарупа
Вплив кольору забарвлення на втрату міцності капронового матеріалу

БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 89-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.089
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Дунайський лосось (Hucho hucho). Тематична бібліографія

ХРОНІКА

pdf35Пам’яті Желтова Ю. О.

pdf35Видатний вчений-біолог. До 110-ї річниці від дня народження Шпета Георгія Йосиповича
 

ЮВІЛЕЇ

pdf35Вітання Олексієнка О. О. з 50-річчям роботи в Інституті рибного господарства НААН