Випуск № 1/2024 (67)

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 1-196
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35Г. Л. Гончаров, Р. О. Новіцький, Г. В. Гапіч
Попередня оцінка втрат для рибного господарства Харківської області внаслідок воєнних дій

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35В. В. Гурбик, І. Ю. Бузевич, Л. С. Стрембіцький, О. О. Худий, О. В. Охріменко
Урожайність молоді риб прибережних ділянок р. Дністер у межах Івано-Франківської області

pdf35В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, М. Ю. Симон, О. М. Поліщук
Аналіз стану умов відтворення аборигенних іхтіопопуляцій Стир-Горинського гідроекологічного коридору на території Західного Полісся України

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35М. В. Задорожній, В. В. Бех
Перший досвід вирощування африканського кларієвого сома (Сlarias gariepinus Burchell, 1822) за природного температурного режиму водойм Полісся України

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35О. В. Краснопольська, Г. А. Куріненко
Оцінка товарних кондицій помісей першого покоління антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ю. М. Забитівський, С. В. Юрчак, Л. С. Морміль, М. С. Козій
Потенціал росту стерляді прісноводної (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в ювенальний період за використання пробіотичного препарату «Емпробіо»

pdf35Ю. В. Онищук, О. М. Третяк, О. М. Колос
Вплив згодовування пробіотика «Субалін» на показники продуктивності гібрида осетрових (Acipenseridae) бестера першого року вирощування з використанням теплої скидної води енергетичної установки

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

pdf35І. І. Боровик, О. М. Маренков
Перебіг гаметогенезу у вузькопалих річкових раків (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) в умовах водойм Придніпров’я

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35В. С. Сидоренко, О. М. Маренков
Вплив нематоди Eustrongylides excisus (Jägerskiöld, 1990) на організм бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814), виловленого у нижній частині Дніпровського (Запорізького) водосховища

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Органічна аквакультура в Україні та за кордоном. Тематична бібліографія

ЮВІЛЕЇ

pdf35Життя, натхненне книгами. До 85-річчя від дня народження Ольги Михайлівни Думік

 

pdf35Кражан Сталіна Анатоліївна (до 85-річчя з дня народження)

 

pdf35Видатному науковцю у галузі вірусології, біотехнології та генетики Леоніду Петровичу Бучацькому — 80 років