pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 125-141
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.125
UDC 639.371.2:[639.3.043:636.087.8]

Вплив згодовування пробіотика «Субалін» на показники продуктивності гібрида осетрових (Acipenseridae) бестера першого року вирощування з використанням теплої скидної води енергетичної установки

Ю. В. Онищук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінити вплив згодовування пробіотика «Субалін» на продуктивні показники гібрида осетрових бестера на першому році вирощування з використанням скидної води енергетичної установки (електростанції) в умовах підвищеної температури води.

Методика. Дослідження проводили у 2023 р. в умовах господарства індустріального типу «Біосила», створеного на базі теплої скидної води теплоенергетичної установки. Вирощування гібрида осетрових бестера вікової групи 0+ здійснювали впродовж 65 діб у пластикових басейнах з годівлею комбікормами відомого європейського виробника з умістом сирого протеїну на рівні 54% та сирого жиру — 15%. Додатково до основного раціону риб вводили пробіотик на основі Bacillus subtilis «Субалін» з розрахунку (% від маси корму): 0,02 (варіант 1); 0,03 (варіант 2); 0,04 (варіант 3); 0,05 (варіант 4). У контрольному варіанті дослідів риби отримували однаковий комбікорм без застосованого пробіотика. Густота посадки риб за початкової середньої маси 22,8 г в усіх варіантах дослідів та контролі становила 100 екз. на кожний басейн (близько 56 екз./м2). Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. У період вирощування бестера температура води коливалась у межах 23,8–32,5°С. Впродовж 39 діб температура води перевищувала 30°С, що є нехарактерним для аквакультури осетрових риб. Вміст розчиненого у воді кисню змінювався від 4,0 до 5,7 мг О2/дм3. Інші гідрохімічні показники відповідали вимогам для вирощування осетрових риб. У результаті інтенсивного вирощування молодь бестера у різних дослідних варіантах досягла середньої маси від 166,8 до 195,4 г. У контролі цей показник становив 145,4 г, що на 12,8–25,6% менше, ніж в експериментальних групах риб. В усіх варіантах експериментів і контролі виживання риб складало 100%. Рибопродуктивність басейнів перебувала в межах 6838,9–9588,9 г/м2. Найвищі продуктивні показники бестера отримано у варіанті введення препарату «Субалін» до основного раціону риб в кількості 0,04% від маси комбікормів.

Наукова новизна. Досліджено результати введення до основного раціону молоді гібрида осетрових бестера пробіотичного препарату «Субалін» в умовах господарства індустріального типу з використанням підігрітої скидної води електростанції.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку технологій аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу, насамперед з використанням вторинних енергетичних ресурсів у теплоенергетиці.

Ключові слова: осетрові, бестер першого року вирощування, індустріальне рибництво, годівля, пробіотик «Субалін», показники продуктивності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.
 2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 3. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 443 с.
 4. Kolman R. Sztuczny rozrod ryb jesiotrowatych // Problemy produkcji materialu zoribieniowego ginacych populacji ryb jesiotrowatych. Olsztyn : MIR DRUK, 2012. C. 31—43.
 5. Поплавська О. С., Герасимчук В. В. Можливості імпортозаміщення продукції аквакультури в Україні // Рибогосподарська наука України. 2020. № 4. С. 22—37. https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.022 
 6. Бондарчук М. Є., Хартій М. В. Світові тенденції розвитку ринку ікряних товарів // Ефективна економіка. 2022. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10014 (дата звернення : 26.10.2023). DOI : 10.32702/2307-2105-2022.2.77.
 7. Біологічна характеристика та технологічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів рибництва / Третяк О. М. та ін. // Фермерське рибництво. Київ : Герб, 2008. С. 333—361.
 8. Problemy produkcji materialu zoribieniowego ginacych populacji ryb jesiotrowatych. Olsztyn : MIR DRUK, 2012. 92 s.
 9. До питання розвитку осетрівництва в Україні у сучасних умовах / Третяк О. М. та ін. // Основні завдання щодо науково-технічного забезпечення розвитку рибного господарства України : наук.-практ. семінар. : матер. доп. Київ, 2019. С. 20—31.
 10. Ващенко А. В., Матвієнко Н. М. Вплив згодовування кормових добавок NUPRO® і BIOMOS® на результати вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio carpio) // Рибогосподарська наука України. 2015. № 3. С. 91—98https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.091
 11. Ващенко А. В. Результати вирощування різновікових груп канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque) з використанням пробіотичних кормових добавок Nupro® та Biomos® // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4. С. 78—89. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.078 
 12. Добрянська О. П., Дерень О. В., Григоренко Т. В. Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі пробіотика в умовах вирощувальних ставів // Рибогосподарська наука України. 2019. № 4. С. 95—109.https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095 
 13. Застосування пробіотиків у аквакультурі (Огляд) / Залоїло І. А. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2021. № 2. С. 59—81.  https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.059 
 14. Перспективи використання пребіотика «Актіген» у рибництві (Огляд) / Добрянська О. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2022. № 3. С. 53—70.
 15. Кононенко І. С. Оцінка виживаності молоді стерляді отриманої від кріоконсервованої сперми // Тваринництво України. 2017. № 3–4. С. 31—35.
 16. Біологічні особливості організму молоді осетрових (Acipenseridae Bonaparte, 1831) риб за дії синтетичного та органічного імуностимуляторів / Забитівський Ю. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. № 2. 2023. С. 109—128. https://doi.org/10.15407/fsu2023.02.109 
 17. Вплив екстракту гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba) на продуктивність вирощування молоді осетрових (Acipenseridae) риб / Забитівський Ю. М. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : V Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2023. С. 184—186.
 18. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59. https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.029 
 19. Досвід отримання зрілої ікри сибірського осетра (Аcipenser baerii Brandt) у нетрадиційні рибницькі строки / Пашко С. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2021. № 4. С. 29—39. https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.023 
 20. Рибогосподарська оцінка плідників сибірського осетра (Аcipenser baerii Brandt, 1869), вирощених у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України / Пашко С. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2022. № 4. С. 23—40.
 21. Методи іхтіологічних досліджень / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2017. 431 с.
 22. Євтушенко М. Ю. Методика досліджень у рибництві. Київ, 2013. 130 с.
 23. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 456 с.
 24. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 25. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. СОУ – 05.01.37-385:2006. Офіц. вид. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 7 с.