Випуск № 3/2019 (49)

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 1-132
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.005
П. О. Корженевська, Т. С. Шарамок, С. О. Мушит
Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.016
Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, О. М. Маренков, О. С. Нестеренко
Культивування нематод з родів Panagrellus, Turbatrix (Anguillula) і Rhabditis для використання в годівлі риб

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 32-47
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.032
O. М. Ключко, Л.П. Бучацький, О.В. Мележик
Конструювання інформаційних баз даних риб: підготовка даних і об'єктно-орієнтований системний аналіз

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 48-58
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.048
М. М. Пашко, С. І. Тарасюк, О. М. Третяк, Н. О. Борисенко, О. Ю. Бєлікова
До питання генетичної структури племінних груп стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) в індустріальній аквакультурі

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.059
І. Ю. Бобель, Я. І. Півторак
Гематологічні та продуктивні показники форелі за згодовування кормів Aller Aqua і Aquafeed Fischfutter

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.072
Ю. О. Коваленко, О.О. Шлапак, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський
Вплив антропогенного забруднення водойм на фізіолого-біохімічні показники риб та склад їхніх паразитоценозів

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 89-100
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.089
М. З. Кориляк, О. І. Віщур, І. І. Грициняк
Вплив розторопші плямистої (Silybum marianum) на стан Т- і В-клітинного імунітету та природну резистентність дволіток коропа

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 101-129
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.101
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Методи досліджень у гідрохімії, гідроекології та водній токсикології. Тематична бібліографія

ХРОНІКА

pdf35Пам’яті колеги і учителя