pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 16-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.016
УДК 639.3.043.2:639.4/.5

Культивування нематод з родів Panagrellus, Turbatrix (Anguillula) і Rhabditis для використання в годівлі риб

Н. Л. Колесник,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. С. Нестеренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Проаналізувати масив фахових літературних джерел та узагальнити отриману інформацію з культивування представників трьох родів круглих червів нематод (Nematoda). Викласти оптимальну біотехнологію культивування бананової нематоди (Panagrellus redivivus), оцтової нематоди (Turbatrix aceti) та рабдитисів (Rhabditis). Розглянути біологічні особливості цих видів, а також можливості й перспективи використання в якості кормових об'єктів у аквакультурі.

Результати. Дана робота містить коротку інформацію з біології та специфіки культивування вищезазначених червів. Представлені найбільш економічно вигідні та доступні у впровадженні до виробництва біотехнології культивування бананової й оцтової нематод, а також рабдитисів. Вони можливі для застосування в різних умовах за рахунок своєї простоти та невибагливості.

Наведені дані стосовно специфіки використання нематод в годівлі молоді риб взагалі, й в акваріумістиці зокрема. Описано хімічний склад і поживну цінність цих червів, а також їхню поведінку в умовах акваріумів.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде корисним для науковців, які досліджують шляхи оптимізації годівлі риб, а також акваріумістів. Представлена​технологія культивування бананової і оцтової нематод, а також рабдитисів можлива для використання широким колом осіб.

Ключові слова: культивування живих кормів, молодь риб, нематоди (Nematoda), бананова нематода (Panagrellus redivivus), оцтова нематода (Turbatrix aceti), рабдитиси (Rhabditis), акваріумістика.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Нематоды или микрокорм. URL: http://www.aqualover.ru/fauna/nematode-worms.html (дата обращения 16.01.2019).
 2. Как самостоятельно разводить живой корм для аквариумных рыбок. URL: https://pets2.me/bok/1212-kak-samostoyatelno-razvodit-zhivoy-korm-dlya-akvariumnyh-rybok.html (дата обращения 16.01.2019).
 3. Нематоды, уксусная угрица, панагреллы, микрокорм. URL: http://aquaplantfish.ru/kormlenie/nematoda/nematoda.htm (дата обращения 16.01.2019).
 4. Нематода — корм для рыб микрочервь. URL: http://aquarion.ru/view_post.php?id=535 (дата обращения 16.01.2019).
 5. Basics of aquaculture and hydrobiotechnology / Fedonenko O. et al. // WSN. 2017. Vol. 88(1). P. 1—57.
 6. Корм для аквариумных рыб: нематоды. URL: http://gambusia.ru/2012/11/korm-dlya-akvariumnyx-ryb-nematody (дата обращения 16.01.2019).
 7. Нематоды (микрокорм). URL: http://aquariumistika.ru/?page_id=733 (дата обращения 16.01.2019).
 8. Разведение нематоды в домашних условиях. Корм для мальков нематода. URL: https://okorme.ru/korm/korm-dlya-malkov-nematoda.html (дата обращения 16.01.2019).
 9. Микулин А. Е. Живые корма. Москва : Дельфин, 1994. 104 с.
 10. Технология культивирования живых кормов: краткий курс лекций для студентов 3 курса направления подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» / cост. Кияшко В. В. Саратов : Саратовский ГАУ, 2016. 26 с.
 11. Моисеев Н. Н. Живые корма (выращивание и использование). Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2003. 115 с.
 12. Кокова В. Е. Непрерывное культивирование беспозвоночных. Новосибирск : Наука, 1982. 168 с.
 13. Kahan D., Bar-El T. Free living nematodes as a dietary supplement in the rearing of fish fry and hatcheries // General Fisheries Council for the Mediterranean. Studies and Reviews. 1980. № 57. Р. 67—78.
 14. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans / Guillaume J. et al. Chichester, Great Britain : Springer Praxis, 2001. 408 p.
 15. Digestion of free-living nematodes fed to fish / Hofsten A. V. et al. // Journal of Fish Biology. 1983. № 23. P. 419—428. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1983.tb02922.x 
 16. Malakhov V. V. Nematodes: Structure, Development, Classification, and Phylogeny. Washington, DC : Smithsonian Institution Press, 1994. 286 р.
 17. Соловьева Г. И., Васильева А. П., Груздева Л. И. Свободноживущие и фитопаразитические нематоды северо-запада СССР. Ленинград : Наука, 1976. 107 с.
 18. Andrassy I. Evolution as a basis for the systematization of nematodes. San Francisco : Pitman Publishing, 1976. 573 p.
 19. Фауна печер України / ред. Загороднюк І. І. Київ, 2004. 248 с.
 20. Шевченко В. Л., Жиліна Т. М. Вплив антропогенного фактора на різноманіття фітонематод в ґрунті // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2012. С. 192—197.
 21. Feeding habits on soil nematode families and genera – an outline for soil ecologists / Yeates G. W. et al. // Journal of Nematology. 1993. Vol. 25. P. 315—331.
 22. Жиліна Т. М., Шевченко В. Л., Моніторинг стану популяцій фітонематод у природних та антропогенно трансформованих ценозах // Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. Вип. 32. C. 135—139. (Серія : Біологія).
 23. Lee D. L. The Biology of Nematodes. [S. l.] : CRC Press,2002. 648 p. https://doi.org/10.1201/b12614 
 24. Bird A. F., Bird J. The Structure of Nematodes. [S. l.] : Academic Press, 2012. 317 р.
 25. Аквакультура / Козлов В. И. и др. Москва : КолосС, 2006. 445 c.
 26. Sommer R. J., Streit A. Comparative genetics and genomics of nematodes: genome structure, development, and lifestyle // Annual Review Genetic. 2011. № 45. Р. 1—20. https://doi.org/10.1146/annurev-genet-110410-132417 
 27. Wharton D. A. A Functional Biology of Nematodes. [S. l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 192 p.
 28. Окулова Ю. В., Окулов В. В. Аквариум для всех. Москва : Олма-Пресс, 2002. 175 с.
 29. Boyd W. A., Williams P. L. Comparison of the sensitivity of three nematode species to copper and their utility in aquatic and soil toxicity tests // Environmental Toxicology Chemistry. 2003. № 22. Р. 2768—2774. https://doi.org/10.1897/02-573 
 30. Класс Нематоды, или Круглые черви – Nematoda. URL: http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_nematod.shtml (дата обращения 16.01.2019).
 31. Lavens P., Sorgeloos P. Manual in the Production and Use of Live Food for Aquaculture // FAO Fisheries Technical Paper. Vol. 361. Rome, Italy : FAO, 1996. 305 р.
 32. Власов В. А. Рыбоводство : учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2012. 352 с.
 33. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю., Дзюбук И. М. Основы рыбоводства : учебник. Санкт-Петербург : Лань, 2011. 528 с.
 34. Jones D. A., Yule A. B., Holland D. L. Larval nutrition // Advances in World Aquaculture. 1997. Vol. 6. P. 353—389.
 35. Микрочерви нематоды − корм для мальков в аквариуме. URL: https://www.aqa.ru/forum/mikrochervi-nematodyi---korm-dlya-malkov-v-akvariume-332136-page1 (дата обращения 16.01.2019).
 36. Use of the nematode Panagrellus redivivus as an Artemia replacement in a larval penaeid diet / Biedenbach J. M. // Journal of the World Aquaculture Society. 1989. № 20. P. 61—71. https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.1989.tb00525.x 
 37. Микрочерви нематоды − корм для мальков в аквариуме. URL: http://aquamegapedia.ru/3/mikrochervi-nematody-korm-dlya-malkov-v-akvariume (дата обращения 16.01.2019).
 38. Velu C. S., Munuswamy N. Nutritional evaluation of decapsulated cysts of fairy shrimp (Streptocephalus dichotomus) for ornamental fish larval rearing // Aquqculture Research. 2003. Vol. 34, iss. 11. P. 967—974. https://doi.org/10.1046/j.1365-2109.2003.00961.x 
 39. Ferris H. The beer mat nematode, Panagrellus redivivus: a study of the connectedness of scientific discovery // Journal of Nematode Morphology & Systematic. 2009. № 12. P. 19—25.
 40. Sex-specific mating pheromones in the nematode Panagrellus redivivus // Choe A. et al. // Proceedings of Natural Academician Science USA. 2012. № 109. P. 20949—20954. https://doi.org/10.1073/pnas.1218302109 
 41. The Draft Genome and Transcriptome of Panagrellus redivivus Are Shaped by the Harsh Demands of a Free-Living Lifestyle / Srinivasan J. et al. // Genetics. 2013. № 193(4). P. 1279—1295. https://doi.org/10.1534/genetics.112.148809 
 42. Panagrellus redivivus mass produced on solid media as live food for Litopenaeus vannamei larvae / Focken U. et al. // Aquaculture Research. 2006. № 37. P. 1429—1436. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2006.01578.x 
 43. Schlechtriem C., Focken U., Becker K. Digestion and assimilation of the free-living nematode Panagrellus redivivus fed to first feeding coregonid larvae: evidence from histological and isotopic studies // Journal of the World Aquaculture Society. 2005. № 36. P. 24—31. https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2005.tb00127.x 
 44. The suitability of the free living nematode Panagrellus redivivus as live food for first-feeding fish larvae / Schlechtriem C. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2004. № 20. P. 161—168. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2004.00542.x 
 45. Mass produced nematodes Panagrellus redivivus as live food for rearing carp larvae. Preliminary results / Schlechtriem C. et al. // Aquaculture Research. 2004. № 35. P. 547—551. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2004.01049.x 
 46. Incorporation and metabolism of fatty acids by desaturation and elongation in the nematode Panagrellus redivivus / Schlechtriem C. et al. // Nematology. 2004. № 6. P. 783—795. https://doi.org/10.1163/1568541044038560 
 47. Hechler H. C. Reproduction, chromosome number, and postembryonic development of Panagrellus redivivus (Nematoda: Cephalobidae) // Journal of Nematology. 1970. № 2. P. 355—361.
 48. Ells H. A., Read C. P. Physiology of the vinegar eel, Turbatrix aceti (Nematoda) // The Biological bulletin. 1961. Vol. 120. P. 326—336. https://doi.org/10.2307/1539534 
 49. Studies on ageing in Turbatrix aceti / Kisiel M. J. et al. // Mechanisms of Ageing and Development. 1975. Vol. 4. P. 81—88. https://doi.org/10.1016/0047-6374(75)90009-3 
 50. Solieri L., Giudici P. Vinegars of the World. [S. l.] : Springer Science & Business, 2009. 300 р. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0866-3 
 51. Fatty acid composition of Turbatrix aceti and its use in feeding regimes of Coregonus maraena (Bloch, 1779): is it really a suitable alternative to Artemia nauplii? / Hundt M. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2015. № 31(2). P. 343—348. https://doi.org/10.1111/jai.12668 
 52. Krusberg L. R. Fatty acid composition of Turbatrix aceti and its culture medium // Comparison Biochemistry Physiology. 1972. Vol. 41. P. 89—98. https://doi.org/10.1016/0305-0491(72)90010-7 
 53. Разведение кормовых объектов в домашних условиях. URL: http://aquafish-books.narod.ru/sekrety/08.html (дата обращения 16.01.2019).
 54. Разведение нематоды в домашних условиях. URL: https://blog-akvariumista.ru/korm-dlya-rybok/razvedenie-nematody-v-domashnikh-usloviyakh.html (дата обращения 16.01.2019).
 55. Разведение уксусной нематоды. URL: http://aquamegapedia.ru/2905/razvedenie-uksusnoj-nematody (дата обращения 16.01.2019).
 56. Нематода (микрочерви). Разведение. URL: https://akvastv.jimdo.com (дата обращения 16.01.2019).
 57. Уксусные угрицы или нематоды (микрокорм). URL: http://aquafisher.org.ua/acvarium/nematodyi/ (дата обращения 16.01.2019).
 58. Микрокорм для личинок хвостатых земноводных. URL: https://zooclub.ru/amfibii/soderzhanie/korm-dlja-lichinok-hvostatyh-amfibiy.shtml (дата обращения 16.01.2019).
 59. Нематоды. URL: http://quarium.org.ua/korm-dlya-rib/132-nematodi (дата обращения 16.01.2019).
 60. Кормление аквариумных рыбок. URL: http://www.petshealth.ru/pets/fish/carefull/food.php (дата обращения 16.01.2019).
 61. Grover C., Smart Jr., Nguyen K. B. Rhabditis (Oscheius) pheropsophi n. sp. (Rhabditida: Rhabditidae) // Journal of Nematology. 1994. № 26(1). P. 19—24.
 62. Rhabditis Morfology. URL: https://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/nematoda/n-rhabdi.htm (дата обращения 16.01.2019).