Випуск № 2/2019 (48)

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 1-128
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.005 
Ю. А. Глєбова, О. В. Шкарупа
Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016–2018 роках

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.021 
О. В. Федоненко, Ю. В. Ніколенко
Характеристика фітопланктону Запорізького водосховища за період існування (огляд)

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 42-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.042 
О. О. Батуревич
Вплив мінералу бентоніт на хімічний склад м’язів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 52-66
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.052 
М. В. Причепа
Вплив антропогенного забруднення водойм на морфо-фізіологічні та біохімічні показники окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) в різні сезони року

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 67-78
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.067 
М. Ю. Симон, Ю. М. Забитівський, І. І. Грициняк, Л. П. Драган
Морфологічні параметри травної системи молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) за дії пекарських дріжджів, згодовуваних з основним кормом

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 79-107
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.079 
Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Вплив важких металів на прісноводні екосистеми. Тематична англомовна бібліографія

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 108-127
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.108
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Методи гідробіологічних досліджень. Тематична бібліографія