pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 21-41
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.021
УДК 574.5:581.526.325 (282.247.326.8)

Характеристика фітопланктону Запорізького водосховища за період існування (огляд)

О. В. Федоненко, hydro‐ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Ю. В. Ніколенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. На основі літературних даних проаналізувати наявні праці вчених, які досліджували фітопланктон середньої частини Дніпра, яка після зарегулювання стоку ріки, внаслідок побудови греблі, стала Дніпровським (Запорізьким) водосховищем. Окреслити напрямки їх діяльності; проаналізувати і узагальнити всі відомі результати досліджень, виконаних у різні періоди функціонування водосховища, з 1918 по 2016 рр. та простежити динаміку змін кількісного і якісного складу фітопланктону на різних ділянках водосховища.

Результати. В роботі узагальнено результати досліджень різних вчених щодо кількості видів, чисельності та біомаси фітопланктону на різних ділянках водосховища. Проаналізовано зміни якісного і кількісного складу фітопланктону в різні періоди формування екосистеми Запорізького водосховища: до заповнення водосховища; в роки першого затоплення; в перший період існування водосховища; в період руйнування греблі та відновлення річкового режиму; післявоєнні роки, роки вторинного заповнення, в період інтенсивного гідробудівництва і внутрішньокаскадного існування Запорізького водосховища. Простежено, що кількість видів з 1918(22) по 2016 рр. зменшилася більше ніж удвічі, а показники чисельності і біомаси, навпаки, суттєво зросли, що пов’язано як з внутрішньокаскадним положенням водосховища, так і значним антропогенним тиском на водойму.

Практична значимість. Наведена в статті інформація висвітлює в ретроспективі розвиток досліджень якісних і кількісних характеристик фітопланктону Запорізького водосховища. Також дана інформація буде корисною при прогнозуванні змін в угрупованнях фітопланктону під впливом різних чинників середовища і дасть змогу прослідкувати динаміку його розвитку за період існування водосховища.

Ключові слова: фітопланктон, Запорізьке водосховище, чисельність, біомаса, вид, «цвітіння» води, внутрішньокаскадне положення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Федоненко О. В., Шарамок Т. С. Видатні діячі гідробіологічної науки // Вісник Дніпропетровського університету. 2008 Т. 2, вип. 16. С. 172—177. (Біологія. Екологія). https://doi.org/10.15421/010866
 2. Радзимовский Д. А. Дмитрий Онисифорович Свиренко (1888–1944) // Гидробиологический журнал. 1969. Т 5, № 2. С. 91—93.
 3. Байдак Л. А. Діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка в період побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету. Т. 21, № 1/2. С. 126—132. (Історія і філософія науки і техніки).
 4. Свіренко Д. О. Дніпропетровська гідробіологічна станція та її науково дослідча робота // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1929. Т. 1. С. 3—7.
 5. Байдак Л. А., Свіренко Д. О. Підсумки вивчення гідроекологічних наслідків побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) // Збірник наукових праць. Історія та географія. 2013. Вип. 47. С. 200—205.
 6. Свіренко Д. О. Фітопланктон порожистої частини р. Дніпра, водойм її допливів і балок та його зміни під впливом побудов греблі Дніпрельстану // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. Т. 2. С. 63—69.
 7. Свіренко Д. О. Дніпровське водосховище. В 5 т. Т. 4. Фітопланктон водосховища і його заток // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1938. Вип. 1. 306 с.
 8. Свиренко Д. О. Материалы по фитопланктону низовьев р. Днепра // Труды Всеукраинской государственной Черноморско-Азовской научно-промышленной опытной станции. 1925. Т. 1. С. 205—232. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)56010-3
 9. Свиренко Д. О. Альгологические исследования р. Днепра, 1920–1924 гг. // Русский архив протистологии. 1926. Т. 5, вып. 1–2. С. 63—109.
 10. Свиренко Д. О. Исследование Днепровского водохранилища им. Ленина // Водохранилища для промышленного и питьевого водоснабжения. 1934. С. 45—57.
 11. Свиренко Д. О. Исследования Днепровского водохранилища им. Ленина // Материалы совещания при институте ВОДГЕО. Москва : ВОДГЕО, 1934. С. 18—24.
 12. Свіренко Д. О. Значення, завдання, план, програми і хід гідробіологічних досліджень порожистої частини Дніпра в зв’язку з побудуванням греблі Дніпрольстану // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. Т. 2. С. 3—5.
 13. Свіренко Д. О. Дніпровське водосховище І. Вступ // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1938. Т. 3. С. 69—120.
 14. Bischoff B. Das Pflanzenplankton im unteren Dnieper bei Alexandrowsk (Ukraine) // Вotanic archive. 1922. № 1. P. 107—125.
 15. Приймаченко А. Д. Запорожское водохранилище // Фитопланктон и первичная продукция Днепра и Днепровских водоохранилищ. Киев : Наукова думка, 1981. С. 74—79.
 16. Ролл Я. В. До вивчення фітопланктону середньої течії р. Дніпра // Збірник праць Дніпровської гідробіологічної станції. 1930. Ч. 5. С. 269—296.
 17. Радзимовський Д. О. Про фітопланктон середньої течії р. Дніпра // Збірник праць Дніпровської гідробіологічної станції. 1930. Ч. 5. С. 403—411.
 18. Запорожское водохранилище / Дворецкий А. И. и др. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. 169 с.
 19. Гидроэкология Приднепровья: история, современное состояние, перспективы / Дворецкий А. И. и др. Днепропетровск : Гамалія, 2010. 112 с.
 20. Цимбалюк В. А. Фитопланктон и фитобентос притоков порожистой части Днепра (по данным 1944–1946 гг.) // Вестник Днепропетровского иснтитута гидробиологии. 1948. Т. VIII. С. 46—57.
 21. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра и его придаточной системы // Вестник Днепропетровского НИИ гидробиологии. 1960. Т. 12. С. 35—58.
 22. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра // Научный сборник научно-исследовательского института гидробиологии. Экспериментальная гидробиология. 1965. С. 35—55.
 23. Гаухман З. С. Формирование фитопланктона Днепровского водохранилища после его восстановления // Весник Днепропетровского научно-исследовательского института гидробиологии. 1955. Т. 11. С. 29—56.
 24. Гаухман З. С. Фитопланктон порожистой части Днепра (материалы 44–46 гг.) // Вестник Днепропетровского института гидробиологиии. 1948. Т. VII. С. 25—39.
 25. Гаухман З. С. Фитопланктон и фитобентос среднего течения Днепра и его придаточной системы // Вестник Днепропетровского НИИ гидробиологии. 1960. Т. XII. C. 35—57.
 26. Приймаченко А. Д. Закономерности формирования и развития фитопланктона в днепровских водохранилищах // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. Киев : Наукова думка, 1967. С. 176—193.
 27. Федий В. А. Влияние сточных вод пищевой промышлености на фитопланктон Самарского залива Днепровского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1966. Т. 2, № 4. С. 55.
 28. Федий С. П., Мисюра А. В. Влияние промышленных сточных вод на видовой состав, численность и биомассу пресноводного фитопланктона // Биологическое самоочищение и формирование качества воды. Москва : Наука, 1975. С. 85—88.
 29. Миссюра А. В. Фитопланктон и первичная продукция Запорожского водохранилища // Проблемы охраны и рационального использования ресурсов Запорожского водохранилища : сборник научных трудов. 1988. С. 74—91.
 30. Кириленко А. С. Фитопланктон Запорожского водохранилища // Вода: проблемы и решения : V науч.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск : Гамалия, 1999. С. 78—81.
 31. Кириленко A. С. Фітопланктон Запорізького водосховища // Вода: проблемы и решения : V науч.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск : Гамалия, 1999. С. 78—81.
 32. Мельник С. Сезонна динаміка фітопланктону Запорізького водосховища 2015 року // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 16-17 груд. 2015 р., ТДСГДС ІКСГП НААН, м. Тернопіль : тези доп. Тернопіль : Крок, 2015. С. 48—50. URL : http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_12_16_17 (дата звернення : 15.12.2015).
 33. Yakovenko V., Melnik S., Fedonenko E. Species Composition, Seasonal Dynamics and Distribution of Phytoplankton of the Zaporizke Reservoir // International Letters of Natural Sciences. Vol. 62. Р. 1—10. URL : doi:10.18052/www.scipress.com/ILNS.62.1 (accessed : 13.12.2016).
 34. Мельник С., Яковенко В., Федоненко Е. Фитопланктон как запас продовольствия для рыб Запорожского водохранилища // Академику Л. С. Берг – 140 : сборник научных статей. Бендеры : ELAN POLIGRAF, 2016. С. 440—443.
 35. Ролл Я. В., Марковский Б. М. Планктон среднего Днепра в связи с прогнозом Кременчугского водохранилища // Зоологический журнал. 1955. № 4. С. 506—577.
 36. Рябов Ф. П. Некоторые особенности физико-химического и микробиологического режимов Днепра и Днепровского водохранилища в связи с сооружением Кременчугской ГЭС и образованием Кременчугского водохранилища : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.105 «Гидробиология», 03.096 «Микробиология». Днепропетровск, 1968. 20 с.
 37. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ / Сиренко Л. А. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 228 с.
 38. Приймаченко А. Д. Закомерности формирования и развития фитопланктона в днепровских водохранилищах // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированости стока. Киев : Наукова думка, 1967. С. 176—195.
 39. Приймаченко А. Д., Литвинова М. А. Распределение и динамика синезеленых водорослей в Днепровских водохранилищах // «Цветение» воды. Киев : Наукова думка, 1968. С. 42—67.
 40. Дворецький А. І., Кириленко А. С., Білоконь А. С. Сучасний гідроекологічний стан екосистеми Дніпровського водосховища // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2005. Вип. 3 (26). С. 135—136. (Серія : Біологія).
 41. Самоочищение Днепровского водохранилища как ведущий фактор формирования экологически безопасной среды существования рыб / Дворецкий А. И. и др. // Pибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 26—36.
О. В. Федоненко, hydro‐ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Ю. В. Ніколенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Мета. На основі літературних даних проаналізувати наявні праці вчених, які досліджували фітопланктон середньої частини Дніпра, яка після зарегулювання стоку ріки, внаслідок побудови греблі, стала Дніпровським (Запорізьким) водосховищем. Окреслити напрямки їх діяльності; проаналізувати і узагальнити всі відомі результати досліджень, виконаних у різні періоди функціонування водосховища, з 1918 по 2016 рр. та простежити динаміку змін кількісного і якісного складу фітопланктону на різних ділянках водосховища. 
Результати. В роботі узагальнено результати досліджень різних вчених щодо кількості видів, чисельності та біомаси фітопланктону на різних ділянках водосховища. Проаналізовано зміни якісного і кількісного складу фітопланктону в різні періоди формування екосистеми Запорізького водосховища: до заповнення водосховища; в роки першого затоплення; в перший період існування водосховища; в період руйнування греблі та відновлення річкового режиму; післявоєнні роки, роки вторинного заповнення, в період інтенсивного гідробудівництва і внутрішньокаскадного існування Запорізького водосховища. Простежено, що кількість видів з 1918(22) по 2016 рр. зменшилася більше ніж удвічі, а показники чисельності і біомаси, навпаки, суттєво зросли, що пов’язано як з внутрішньокаскадним положенням водосховища, так і значним антропогенним тиском на водойму. 
Практична значимість. Наведена в статті інформація висвітлює в ретроспективі розвиток досліджень якісних і кількісних характеристик фітопланктону Запорізького водосховища. Також дана інформація буде корисною при прогнозуванні змін в угрупованнях фітопланктону під впливом різних чинників середовища і дасть змогу прослідкувати динаміку його розвитку за період існування водосховища.
Ключові слова: фітопланктон, Запорізьке водосховище, чисельність, біомаса, вид, «цвітіння» води, внутрішньокаскадне положення.