Випуск № 1/2011 (15)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна
Умови відтворення та ефективність нересту риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи

pdf35О. М. Климнюк, Й. В. Гриб, Ю. М. Ситник
Умови існування лина звичайного (Tinca tinca) в озерах та водосховищах Полісся

pdf35В. М. Трохимець
Методика комплексних досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу

pdf35О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, Т. С. Шарамок
Дослідження впливу водозабірних споруд Криворізької ТЕС на промислову іхтіофауну става-охолоджувача

pdf35О. Б. Мельнiкова
Визначення вікового складу уловів в умовах промислу

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Й. Є. Янінович, І. І. Грициняк, Б. Г. Сярий, Ю. М. Забитівський
Міжвидова трофічна конкуренція риб, яких вирощують у полікультурі

pdf35М. Ю. Евтушенко, М. І. Хижняк, С. В. Дудник
До питання щодо створення системи біомоніторингу водойм рибогосподарського призначення

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35О. М. Третяк, С. І. Тарасюк
Аналіз генетичної структури груп веслоноса (Polyodon spathula) за окремими генетико-біохімічними системами

pdf35В. В. Бех
Оцінка плідників малолускатого коропа лебединської заводської лінії за екстер’єрними та репродуктивними показниками

pdf35С. І. Крась, С. І. Тарасюк, В. І. Стовбінський, Г. І. Боднар
Особливості генетичної структури амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus)

pdf35Є. В. Таразевич
Порівняльна характеристика реультатів зимiвлi однорічок двопородних кросів коропа

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35А. Ф. Мельник, Н. М. Власова, І. Л. Захарченко
Розподіл та накопичення важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Каховського водосховища

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Гістологічна оцінка ступеня впливу складу кормів на інтер’єрні показники риб (на прикладі м’язової тканини)

pdf35М. І. Храбко, Й. Ф. Рівіс, І. І. Грициняк
Вплив згодовуваного цинку  (Zn) на рівень ліпідів у тканинах організму та ріст коропів (Cyprinus carpio)

ЕКОНОМІКА

pdf35Й. Є. Янінович, М. В. Гринжевський, Т. М. Швець
Прибутки від полікультури в рибництві

pdf35Н. І. Смирнюк, В. В. Чернік, В. І. Бабенко
Економічна ефективність вирощування товарної риби у ВАТ “Чернігіврибгосп”

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35М. І. Майстренко
Емерджентна хвороба коропа (Cyprinus carpio)

pdf35І. А. Особа
Концентрація білка та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові дволіток коропів несвицького зонального типу

pdf35Ю. Є. Вітюков
Абіотичні умови існування іхтіофауни в Дніпровсько-Бузькій гирловій ділянці і перспективи раціонального використання біопродуктивного потенціалу

ХРОНІКА

pdf35А. М. Багров, И. А. Луканова 
А. К. Богерук — творческий портрет (очерк)

ЮВІЛЕЙ

pdf35Галині Данилівні Кохановій — 80