Випуск № 4/2021 (58)

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 1-132
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 5-28
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.005
В. О. Литвиненко, Д. С. Христенко, Г. О. Котовська, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Особливості використання Київського водосховища як рибогосподарського водного об’єкта (огляд)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 29-39
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.029
С. М. Пашко, М. М. Пашко, О. М. Третяк, О. М. Колос
Досвід отримання зрілої ікри сибірського осетра (Acipenser baerii (Brandt, 1869)) у нетрадиційні рибницькі строки

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 40-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.040
А. І. Мрук, А. І. Кучерук, Л. Л. Галоян, Н. Г. Михайленко
Дослідження та розробка методів отримання міжродових гібридів лососевих (Salmonidae (Jarocki or Schinz, 1822)) риб з метою досягнення ефекту гетерозису та підвищення їх рибопродуктивності

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 56-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.056
Н. В. Поліщук, Б. Ю. Коваленко, В. О. Коваленко
Обґрунтування використання гуматів в аквакультурі (огляд)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 72-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.072
Ю. Г. Крот, Д. В. Медовник, Ю. М. Красюк, Д. О. Кудрявцева
Вплив залишків кормів на формування якості водного середовища в оборотних системах вирощування кларієвого сома африканського (Clarias gariepinus (Burchell, 1822))

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 87-100
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.087
Н. Ю. Сироватка, І. І. Грициняк, Д. А. Сироватка
Застосування голозерного вівса в годівлі племінних дволіток коропа, як ефективного методу забезпечення фізіологічних потреб організму риб

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 101-114
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.101
О. В. Гончарова, О. Sekiou, П. С. Кутіщев
Фізіолого-біохімічні аспекти адаптаційно-компенсаторних процесів організму гідробіонтів під впливом технологічних чинників

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 115-131
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.115
О. В. Краснопольська
Селекція, як основний напрямок наукових досліджень та основні етапи селекційно-племінної роботи в Україні (огляд)