pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 101-114
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.101
УДК [639.3.043.13:636.087.73]:[597-1.05:612]

Фізіолого-біохімічні аспекти адаптаційно-компенсаторних процесів організму гідробіонтів під впливом технологічних чинників

О. В. Гончарова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон
О. Sekiou, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,Environmental Research Center (C.R.E), Campus, Sidi Amar, Annaba, Algeria
П. С. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

Мета. Дослідити функціональний статус організму коропаCyprinuscarpio (Linnaeus, 1758) зокрема, антиоксидантної системи, активності каталази за умов додаткової підгодівлі біологічно активними речовинами у складі кормосуміші в якості адаптогену та коректора обмінних процесів.

Методика. Науково-практичну частину досліджень було виконано на базі науково-дослідних лабораторій «Перспективи аквакультури», «Фізіолого-біохімічні дослідження», «Екологічний і хімічний аналіз та моніторинг води» ХДАЕУ та у лабораторії ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді частикових риб». Експериментальна частина тривала 30 діб; упродовж цього періоду здійснювали візуальне спостереження за рибою, відбір біологічного матеріалу для досліджень у відповідності до діючих методик у рибництві. Цитологічні дослідження крові проводили на мазках; використовували камеру-окуляр «Micromed MDC-500-5Мп», також стабілізовану кров та сироватку. Для транспортування біологічного матеріалу до лабораторії використовували обладнання ThermoMix. Гідрохімічні параметри в резервуарах рециркуляційної аквакультуральної системи (РАС) досліджували експрес-методами (тестами) з відповідною фіксацією у робочому журналі. Реакцію та етологію коропаCyprinuscarpio на світло проводили з використанням цифрового обладнання та тесту LDT.

Результати. Отримані результати демонструють позитивний вплив кормового чинника в якості адаптогену та стимулятора росту — на перерозподіл метаболічної енергії в організмі коропа, що, в свою чергу, чинить стимулювальну дію на темпи розвитку та поліпшує загальний функціональний статус організму об’єкта науково-експериментального дослідження. Представлено результати досліджень морфо-функціональних, біохімічних параметрів крові Cyprinuscarpio (Linnaeus, 1758) в онтогенезі при вирощуванні в рециркуляційних аквакультуральних системах на фоні впровадження елементів вдосконалення технологічних аспектів при поліпшенні адаптаційних можливостей організму риб. Встановлено, що суміш біологічно активних речовин природного походження до загальногосподарського раціону сприяє збільшенню середньої маси тіла Cyprinuscarpio (Linnaeus, 1758) в дослідній групі, поліпшує параметри гомеостатичної рівноваги в порівнянні з рибою в контрольній групі. Отримано позитивні результати науково-експериментального дослідження щодо використання в якості адаптогену добавки, що було вивчено з метою активації захисних механізмів, метаболічних процесів гідробіонтів при постійному або систематичному впливі стрес-чинників технологічного характеру. У результаті науково-експериментального дослідження встановлено, що в дослідній групі Cyprinuscarpio (Linnaeus, 1758) маса тіла, вихід, загальна кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, загальний білок, рівень активності каталази перевищували параметри в контрольній групі. Отримані результати надають можливість відмітити активацію антиоксидантної системи, перебудову фізіолого-біохімічних процесів, систем мобілізації в організмі коропа в дослідній групі.

Наукова новизна. Встановлено корегуючу дію суміші біологічно активних речовин при введені до загальногосподарського раціону щодо метаболічних процесів, адаптаційної здатності організму риб, а також підвищення резистентності організму в цілому. За умов впровадження до технологічної схеми вирощування в якості адаптогену кормового чинника природного походження на тлі впливу технологічних стрес-чинників зафіксовано кореляційний зв'язок морфо-функціональних, біохімічних параметрів крові коропа та стрес-маркерів. У результаті введення до загальногосподарського раціону коропа біологічно активних речовин природного походження з вираженою адаптаційною та корегуючою фізіолого-біохімічні параметри дією, відбувається поліпшення адаптаційної здатності, активація антиоксидантної системи на тлі дії технологічних чинників.

Практична значимість. Представлено результати науково-експериментальних досліджень функціонального статусу організму коропа Cyprinuscarpio (Linnaeus, 1758) за умов впливу технологічних чинників. Вивчено параметри розвитку коропа в онтогенезі при вирощуванні в рециркуляційних аквакультуральних системах на фоні впровадження різнорівневих елементів вдосконалення технологічних аспектів. Результати демонструють позитивний вплив біологічно активних речовин, що входять до складу кормосуміші, зокрема, активацію швидкості росту, підвищення маси тіла, виходу.

Ключові слова: функціональний стан організму коропа, адаптаційно-компенсаторні параметри, швидкість розвитку, рециркуляційні системи, технологічні чинники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гончарова О. В., Тушницька Н. Й. Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі // Рибогосподарська наука України. 2018. № 1. C. 54—64.
 2. Гончарова О. В., Параняк Р. П., Гутий Б. В. Функціональний стан організму прісноводних риб за умов впливу абіотичних чинників // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2019. Т. 21, № 90. С. 82—87. (Серія : Сільськогосподарські науки).
 3. Дудкин С. И., Колесникова Л. В., Цема Н. И. Окислительный стресс и проблемы эмбриональной смертности ихтиофауны: неучтенный фактор ущерба естественному воспроизводству природных популяций в условиях хронического загрязнения водных экосистем // Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону : матер. Ростов-на-Дону, 2004. С. 49—51.
 4. Золотарьова О. К., Шнюкова Є. І. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології. Київ : Альтерпрес, 2008. 234 с.
 5. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос. 1969. 256 с.
 6. Ткачева И. В. Экономическая целесообразность применения пробиотиков при выращивании карпа // Эффективное животноводство. 2017. № 4 (134). С. 24—26.
 7. Яковлев Г. М., Новиков В. С., Хавинсон В. Х. Резистентность, стресс, регуляция / отв. ред. Медведев В. И. Ленинград : Наука, 1990. 238 с.
 8. Plasmatic levels of cortisol in the response to acute stress in Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), previously exposed to chronic stress / Barcellos L. J. et al. // Aquaculture Research. 1999. Vol. 30 (6). P. 437—444.
 9. Pivovarov A. А., Mykolenko S. Yu., Honcharova O. V.Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, № 10 (88). Р. 44—50.
 10. The adaptogenic and neuroprotective properties of lithium ascorbate / Pronin A. V. et al. // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2018. Vol. 48, № 4. P. 409—415.
 11. Honcharova O., Kutishchev P., Korzhov, Y. A Method to Increase the Viability of Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Stocking of the Aquatories Under the Influence Advanced Biotechnologies // Aquaculture Studies. 2021. P. 139—148. http://doi.org/10.4194/2618-6381-v21_4_01.
 12. Honcharova O. V. et al. Biological substantiation of improvement of biotechnological map of production of aquaculture products "eco - direction" // Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, № 1. Р. 261—266.
 13. Vinogradov E. V., Simonov V. M., Recoubratsky A. V. Selection for Stress Resistance at Early Stages of Development in Common Carp. Aquacultural and Biological Characteristics of Offspring. Our Future Growing from Water. Berlin, Germany, october 7-10 // Aquaculture Europe. 2019. P. 1593—1594/