Випуск № 2/2013 (24)

Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 1-104
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 7-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.007
А. В. Чуклін, Л. В. Ізергін, П. В. Кулик
До питання визначення оптимальних параметрів вічка знарядь лову для промислу риб в Україні

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 18-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.018
П. В. Шекк 
Вирощування кефалевих (Mugilidae) та камбалових (Pleuronectidae) риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 25-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.025
Н. Я. Рудик-Леуська 
Структурні показники популяцій основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 32-44
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.032
І. М. Коновець, Л. С. Кіпніс, М. Т. Гончарова, А. Б. Подругіна, Ю. М. Ситник 
Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладів р.Нивка в районі аеропорту «Київ»

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 45-50
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.045
А. Я. Тучапська 
Аналіз живлення цьоголіток любінського лускатого коропа при підгодівлі кормовим зоопланктоном

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 51-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.051
І. О. Кожушко, А. І. Андрющенко, О. І. Стрілецький
Альтернативні методи отримання раннього потомства коропа (Cyprinus carpio)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 56-65
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.056
Р. В. Кононенко 
Використання установки замкнутого водопостачання при інтенсифікації виробництва рибопродукції

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 66-69
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.066
Ю. М. Алхімова, С. О. Незнамов, І. М. Шерман
Густота посадки і співвідношення компонентів полікультури у ставах на торф’яних і піщаних грунтах при вирощуванні цьоголіток коропових (Cyprinidae) риб

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 70-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.070
Н. Є. Янович 
Жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропа (Cyprinus carpio) за різної концентрації міді  (Cu) та цинку (Zn) у воді

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 76-82
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.076
Е. В. Компанець
Активність лімфоцитів у імунізованих в черевну порожнину коропів (Cyprinus carpio) в системі «паразит - господар»

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 83-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.083
Я. В. Тучапський
Вікові особливості показників плодючості самиць коропа українських порід любінських лускатого і рамчастого внутрішньопорідних типів в умовах природного відтворення

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 89-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.089
М. І. Осіпенко, В. В. Бех, О. О. Олексієнко, Т. В. Третякова, В. Н. Горбаченко 
Рибогосподарська характеристика четвертого покоління коропа нивківської заводської лінії малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи

БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 97-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.097
І. Й. Грициняк
Тематичний бібліографічний список робіт з питань історії розвитку рибного господарства

ХРОНІКА

pdf35Видатний вчений, фахівець рибної галузі. До 110-ї річниці від дня народження Муріна Василя Олександровича