Випуск № 2/2011 (16)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

І. Ю. Бузевич
Ефективність формування та експлуатації запасу рослиноїдних риб у Каховському водосховищі

pdf35Д. С. Христенко
Комплексне дослідження ставу біля с. Білокузьминівка щодо його придатності до експлуатації як спеціального товарного рибного господарства

pdf35Г. О. Котовська
Особливості біології судака звичайного (Stizostedion lucioperca L.) Кременчуцького водосховища

pdf35О. В. Діденко, О. Б. Гурбик
Живлення окуня (Perca fluviatilis L.) Канівського водосховища у весняний період

pdf35І. Л. Захарченко
Сучасний стан аборигенної промислової іхтіофауни Великобурлуцького водосховища

pdf35З. О. Стецюк, А. П. Мельник, М. І. Осіпенко
Екологічний стан селекційного ставу дослідного господарства “Нивка“ при вирощуванні племінного матеріалу коропів (Cyprinus carpio)

pdf35В. І. Щербак, В. І. Устич, C. A. Кражан, O. B. Пашкова,  C. В. Кружиліна
Біорізноманіття безхребетних організмів водної товщі р. Іршава та її приток (Закарпатський регіон)

pdf35В. І. Щербак, С. A. Кражан, Н. М. Пономаренко
Бактеріопланктон рибницьких ставів під впливом відходів пивоварного виробництва

pdf35В. О. Коваленко, С. А. Кражан
Вирощування цьоголіток коропа (Cyprinus carpio) в монокультурі при використанні пивної дробини як нетрадиційного добрива

pdf35Н. В. Старко
Вплив садкових рибних господарств на макрозообентос водойм-охолоджувачів

pdf35 Е. М. Овандер,  Н. С. Яковенко,  В. М. Трохимець,  Ю. Ф. Громова,  О. В. Пашкова,  Л. В. Гулейкова
Анотований список моногононтних коловерток ряду Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) фауни України (повідомлення I)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35О. М. Колос, О. М. Третяк, Б. О. Ганкевич, Й. Є. Янінович
Організаційно-технологічні аспекти становлення та розвитку тепловодного ставового рибництва в Україні

pdf35В. П. Марценюк
Ультрасонографія в аквакультурі

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35С. І. Крась, С. І. Тарасюк
Інформативність окремих ізоферментів генетико-біохімічних систем популяцій амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus)

pdf35М. В. Книга, Є. В. Таразевич, А. П. Ус 
Порівняльна рибогосподарська характеристика цьоголіток вихiдного селекцiйного матерiалу дзеркального коропа

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35О. В. Залоїло
Переваги використання Danio rerio як модельної системи у дослідженнях білка р53

pdf35О. М. Ковальчук
Вплив способу вирощування дволіток білого амура (Ctenopharyngodon idella) на жирнокислотний склад печінки

pdf35Й. Є. Янінович, Г. В. Качай, Т. М. Швець
Енергетична цінність м’яса риб, вирощених у полікультурі

ХВОРОБИ РИБ

pdf35О. М. Фріштак 
Використання енрофлоксу у рибництві при захворюванні риб бактеріальною краснухою

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35С. В. Рекрут 
Дорадництво в рибництві України

ХРОНІКА

pdf35Роману Івановичу Пірусу — 70


pdf35Олександру Олександровичу Олексієнко — 70


pdf35Владимиру Ивановичу Козлову — 70