Випуск № 4/2011 (18)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

І. Ю. Бузевич
Результати вселення рослиноїдних риб у дніпровські водосховища

pdf35М. Л. Максименко
Чисельність та склад рибалок-аматорів Каховського водосховища

pdf35З. О. Стецюк, А. П. Мельник, Н. Г. Михайленко
Екологічний стан Київського водосховища за гідрохімічними показниками після водопілля 2010 р.

pdf35Н. П. Чужма, А. М. Базаєва, М. І. Хижняк 
Розвиток фіто- і зоопланктону вирощувальних ставів при удобренні їх біогумусом і “Рівермом”

pdf35А. А. Ковальчук
Інфузорії рибницьких водойм Київської області. II. Придонний планктон

pdf35Л. І. Буллі
Особливості складу ліпідів зрілої ікри кефалей (лобаня Mugil cephalus, сингіля Liza aurata і піленгаса Liza haematocheilus) Азово-Чорноморського басейну

pdf35Н. С. Яковенко, Е. М. Овандер, В. М. Трохимець, Ю. Ф. Громова, О. В. Пашкова, Л. В. Гулейкова
Анотований список моногононтних коловерток надряду Gnesiotrocha (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Gnesiotrocha) фауни України. Повідомлення ІІІ

pdf35О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков
Сучасний стан рибних ресурсів Запорізького водосховища

pdf35Д. І. Іванов
Збереження водних ресурсів та очищення стоків прибережних комплексів шляхом впровадження на рибницьких заводах установок із замкненим (рециркуляційним) водозабезпеченням

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ю. О. Желтов, О. О. Олексієнко 
Вирощування рибогопосадкового матеріалу коропа (Cyprinus carpio) у вирощувальних ставах і садках за два етапи

pdf35О. М. Шандрук, Й. В. Гриб, М. О.  Борбат
До питання розрахунку щільності посадки коропових (Cyprinidae) риб у полікультурі  

pdf35В. В. Кончиць, О. В. Усова
Технологічні параметри переводу личинок ленського осетра (Acipenser baerii) на штучні корми в умовах Республіки Білорусь

pdf35В. В. Кончиць, Р. А. Мамедов, А. Л. Савончик
Морфометричні показники як критерій сортування за статтю ремонтно-маточного стада ленського осетра (Acipenser baerii) всередині однієї генерації

pdf35Н. Л. Колесник
Вплив засобів інтенсифікації на забруднення ставів важкими металами

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех, І. І. Грициняк
Малолускатий короп — аналіз основних результатів досліджень та селекційної роботи

pdf35Т. А. Нагорнюк, О. О. Олексієнко, С. І. Тарасюк
Генетичні та екстер’єрні особливості українських лускатих і рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького типу

pdf35С. І. Крась, О. В. Залоїло, А. Е. Маріуца, С. І. Тараcюк
Використання ISSR-PCR методу для генотипування популяцій сазана амурського (Cyprinus carpio haematopterus)

pdf35К. В. Метальнікова
Порівняльна характеристика гаметогенезу в заводської молоді чавичі (Oncorhynchus tshawytscha) перед випуском у природні водойми за три різних роки

ЕКОНОМІКА

pdf35Н. І. Смирнюк, В. В. Чернік, І. В. Буряк
Сучасний стан споживання риби в Україні

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Г. О. Котовська, Д. С. Христенко
Організація промислового лову ставними сітками різної будови на Кременчуцькому водосховищі

pdf35І. Ю. Кірєєва, Д. О. Кузьменко
Аналіз зміни видового складу іхтіофауни середньої течії р. Рось