Випуск № 3/2010 (13)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Й. В. Гриб, М. В. Гринжевський, О. М. Климнюк
Формування гідроекологічного режиму малих рибоводних водойм в умовах присадибних ділянок

pdf35Г. О. Котовська, Н. Я. Рудик-Леуська, Д. С. Христенко
Особливості біології та промислове значення чехоні (Pelecus cultratus) Кременчуцького водосховища

pdf35С. В. Кружиліна
Багаторічна динаміка кількісного розвитку фітопланктону Кременчуцького водосховища та його структурні показники

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35А. І. Мрук, Л. А. Тертерян, Л. Л. Тертерян
Характеристика райдужної форелі (Parasalmo mykiss) породи “Адлерська янтарна” в умовах індустріального господарства “Ішхан”

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35О. М. Третяк, Ю. М. Глушко, С. І. Тарасюк
Сезонна мінливість цитогенетичних характеристик у веслоноса (Polyodon spathula)

pdf35Т. А. Нагорнюк, С. І. Тарасюк
Особливості поліморфізму генетико-біохімічних систем коропа (Cyprinus carpio) різного генезису

pdf35С. І. Крась, О. В. Городна, Л. М. Оничко
Генетична характеристика стада амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus) рибцеху “Конотоп” (ВАТ “Сумирибгосп”)

pdf35С. В. Рекрут, Т. О. Дуда
Перспективний метод порівняльної оцінки екстер’єру плідників канального сома_(Ictalurus punctatus)

pdf35М. І. Осіпенко
Оцінка плідників нивківського лускатого коропа за якістю нащадків

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35Ю. О. Желтов, О. О. Олексієнко
Ефективність використання шкіряно-міздрового препарату у складі стартового комбікорму при підрощуванні личинок коропа (Cyprinus carpio)

pdf35К. Венгляжі, М. Лігашевськи, С. Кражан, Ю. Стекла, А. Пеллар
Вплив живлення коропа (Cyprinus carpio) на вміст вищих жирних кислот

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35М. І. Храбко, Й. Ф. Рівіс, І. І. Грициняк
Вміст різних форм жирних кислот у тканинах печінки та ріст коропів (Cyprinus carpio) за згодовування різних кількостей цинку (Zn)

pdf35І. А. Особа, І. І. Грициняк
Активність неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту у печінці однорічок лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу

pdf35Н. Л. Колесник
Вплив інтенсифікаційних заходів на гідрохімічний режим ставів та концентрацій важких металів у воді та м’язах коропових (Cyprinidae) риб

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Особливості гістологічної будови й функціональної організації структур середнього мозку строкатого товстолобика (Hypophthalmichthys nobilis)

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань

pdf35В. Н. Подопригора
Взаємозв’язок параметрів “життєвого простору” і росту райдужної форелі (Parasalmo mykiss)

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35М. О. Борбат
Застосування електролову з метою заготівлі молоді цінних видів риб у фермерському риборозпліднику Республіки Польща

pdf35М. Ю. Євтушенко
Відновна іхтіоекологія як науковий напрям розвитку рибництва внутрішніх водойм України

ХРОНІКА

pdf35Доктору біологічних наук Грибу Йосипу Васильовичу — 70 років