УДК 597.554.3(282.247.325.8)

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ТА ПРОМИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЧЕХОНІ (PELECUS CULTRATUS) КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Я. Рудик-Леуська, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Розглянуто основні біологічні показники чехоні (Pelecus cultratus) Кременчуцького водосховища: вікова структура, середня довжина і маса окремих вікових груп, індивідуальна абсолютна плодючість. Встановлено що основні біологічні показники цього виду перебувають на високому рівні, а це вказує на задовільні умови її існування і достатню забезпеченість доступною поживою. Об’єктивні передумови для визначення чехоні як рідкісного або зникаючого виду відсутні.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бугай К.С. Дніпровська чехоня / К.С. Бугай. — К.: АН УССР, 1959. — 86 с.
2. Денисов Л.И. Рыболовство на водохранилищах (Современное состояние и пути совершен- ствования). — М.: Пищ. пром-ть, 1978. — 288 с.
3. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / В.Г. Кос- тоусов, И.И. Оношко, Г.И. Полякова и др. — Институт рыбного хозяйства НАН Беларусии. — Минск, 2005. — 56 с.
4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.А. Дя- ченко та ін.]. За ред. В.Д. Романенка. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
6. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Пищ. пром-сть, 1974. — 446 с.
7. Танасийчук Л.Н. Зависимость между плодовитостью самок чехони и жирностью их икры и мышц/ Л.Н. Танасийчук // Рыбное хозяйство. — К.: Урожай, 1970. — Вып. 10. — С. 90–93.
8. Танасийчук Л.Н. Чехонь Каховского и Кременчугского водохранилищ / Л.Н. Танасийчук // Рыбное хозяйство. — К.: Урожай, 1973. — Вып. 17. — С. 69–71.
9. Тюрин П.В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах: Метод. рук. по изучению рыбных запасов для постоянных ихтиологических наблюдательных пунктов. — М.: Пищепромиздат, 1963. — 120 с.
10. Methods for fish biology / Ed. by C.B. Schreck, P.B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685, [2] p.