Про журнал

ISSN 2312-9581 (Online), ISSN 2075-1508 (Print)
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu

«Рибогосподарська наука України» – науковий журнал, що видається в Україні з 2007 року.

Засновник та видавник журналу – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (http://if.org.ua).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB № 12495-1379Р від 19.04.2007 р., перереєстрація відбулася в 2014 році – свідоцтво КВ № 20934-10734ПР від 18.08.2014 р.

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські спеціальності —091,207), категорія «Б», переатестація від 17.03.2020 (наказ Міністерства освіти і науки України No 409)

Журнал відкритий для вільного доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua/).

Журнал публікує статті з різних аспектів рибогосподарської науки. Журнал має такі рубрики:

 • Актуальні проблеми та перспективи
 • Біоресурси та екологія водойм
 • Технології в аквакультурі
 • Селекція, генетика та біотехнології
 • Корми та годівля
 • Фізіологія та біохімія
 • Іхтіопатологія
 • Пропозиції виробництву
 • Економіка
 • Сторінка молодого вченого
 • Критика і бібліографія
 • Хроніка
 • Ювілеї

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк. Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН.

Журнал має свій сайт  http://fsu.ua 

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

З повагою,
Головний редактор журналу «Рибогосподарська наука України», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут рибного господарства НААН
Грициняк Ігор Іванович