matvienko

Maтвiєнко Наталія Миколаївна 
(головний редактор журналу)

РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Maтвiєнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут рибного господарства НААН

Колесник Наталія Леонідівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БІОЛОГІЯ

Патрік Данієль, доктор біол. наук, голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, Україна

Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лаб. біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с.н.с., відділ вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., зав. лаб. біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лаб. екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Кружиліна Світлана Володимирівна, канд. біол. наук, с.н.с., зав. сектору відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА 

Маренков Олег Миколайович, канд. біол. наук., завідувач каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА

Гомельський Борис, доктор с.-г. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Ху Пао, доктор с.-г. наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор с.-г. наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА 

Зодапе Гаутам В., доктор с.-г. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхапурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ 

Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Бех Віталій Валерійович, доктор с.-г. наук, професор, каф. аквакультури, Національний університет біоресурсів і природокористування, УКРАЇНА

Костенко Олександр Іванович, канд. с.-г. наук, с.н.с., зав. відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

Шарамок Тетяна Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент каф. загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УКРАЇНА

Чепіль Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, доцент каф. біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна

Жигмонд Женей, доктор с.-г. наук, професор, Паннонський університет, УГОРЩИНА 

Бреус Денис Сергійович, канд. с.-г. наук, доцент каф. екології та сталого розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА


НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України:

Тушницька Наталія Йосифівна, канд. вет. наук, с. н. с., вчений секретар ІРГ НААН

Тучапський Ярослав Васильович, канд. с.-г. наук, зав. лаб. розведення коропа ІРГ НААН

Залоїло Ольга Василівна, канд. біол. наук, с. н. с., зав. лаб. молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН

Забитівський Юрій Михайлович, канд. біол. наук, заступник директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН

Мрук Антоніна Іванівна, зав. лаб. лососівництва та відтворення зникаючих видів риб ІРГ НААН

Григоренко Тетяна Володимирівна, канд. с.-г. наук, зав. лаб. гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН


ВИДАВНИЧА ГРУПА

Дизайн макету: Колесник Наталія Леонідівна, Шинкар Сергій Валерійович, Архангельський Євген Юрійович, Безусий Олександр Леонідович

Верстка та макетування: Архангельський Євген Юрійович, Симон Марія Юріївна

Літературне редагування: Швець Тетяна Михайлівна

Коректори та комп’ютерний набір: Ковальчук Ганна Василівна

Гомельський Борис, доктор біол. наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Третяк Олександр Михайлович, доктор с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН 
Патрік Данієль, доктор біол. наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Бузевич Ігор Юрійович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, Україна
Бучацький Леонід Петрович, доктор біол. наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Maтвiєнко Наталія Миколаївна, доктор біол. наук, с.н.с., зав. відділу іхтіопатології ІРГ НААН, УКРАЇНА
Зодапе Гаутам В., доктор біол. наук, професор, декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхапурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ 
Діденко Олександр Володимирович, канд. біол. наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Сондак Василь Володимирович, доктор біол. наук, зав. кафедрою водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА
Рудь Юрій Петрович, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії біотехнологій в рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА
Кутіщев Павло Сергійович, канд. біол. наук, зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА
Драган Людмила Петрівна, канд. біол. наук, с.н.с., зав. лабораторії екологічних досліджень, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА
Маренков Олег Сергійович, канд. біол. наук, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна