Про журнал

ISSN 2312-9581 (Online), ISSN 2075-1508 (Print)
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu

«Рибогосподарська наука України» – науковий журнал, що видається в Україні з 2007 року.

Засновник та видавник журналу – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України (http://if.org.ua).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB № 12495-1379Р від 19.04.2007 р., перереєстрація відбулася в 2014 році – свідоцтво КВ № 20934-10734ПР від 18.08.2014 р.

Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські спеціальності —091,207), категорія «Б», переатестація від 17.03.2020 (наказ Міністерства освіти і науки України No 409)

Журнал відкритий для вільного доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua/).

Журнал публікує статті з різних аспектів рибогосподарської науки. Журнал має такі рубрики:

 • Актуальні проблеми та перспективи
 • Біоресурси та екологія водойм
 • Технології в аквакультурі
 • Селекція, генетика та біотехнології
 • Корми та годівля
 • Фізіологія та біохімія
 • Іхтіопатологія
 • Пропозиції виробництву
 • Економіка
 • Сторінка молодого вченого
 • Критика і бібліографія
 • Хроніка
 • Ювілеї

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Для редакції неприйнятно порушення встановлених термінів публікації та виходу кожного номера журналу не в строк. Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту рибного господарства НААН.

Журнал має свій сайт  http://fsu.ua 

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

З повагою,
Головний редактор журналу «Рибогосподарська наука України», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут рибного господарства НААН
Грициняк Ігор Іванович

indexcopernicus300x60 doaj300x60 crossref300x60 ulrichs 300  rbib 300x60  road300x60 google300x60 nbuv300x60 researchgate300x60 EuroPub300 usj60x300 Scilit-300x60 SherpaRomeo-300x60 ezb300x60 ouci300x60 worldcat300x60