АВТОРАМ

Журнал «Рибогосподарська наука України» публікує експериментальні та оглядові статті з різних напрямів рибогосподарської галузі, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення, є результатом оригінальних наукових досліджень. В журналі також публікуються матеріали про персоналії (ювілеї та хроніка) та інформація про діяльність Інституту рибного господарства.

Стаття має бути аргументованою, а також оформленою належним чином. Журнал «Рибогосподарська наука України» не є засобом для публікації патентів, авторських свідоцтв, винаходів, інших об’єктів інтелектуальної власності, ідейних пропозицій та заміток, науково-популярних статей тощо. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією журналу після рецензування, з урахуванням наукової значущості та актуальності поданих матеріалів. Статті в журналі друкуються українською та англійською мовами.

Прийом статей відбувається в такі терміни:
№ 1 ― до 31 січня;
№ 2 ― до 30 квітня;
№ 3 ― до 31 липня;
№ 4 ― до 31 жовтня.