Випуск № 1/2010 (11)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

І. І. Грициняк
Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України

pdf35М. В. Гринжевський
Поглиблення міжнародного співробітництва з проблем аквакультури

pdf35О. О. Олексієнко
Робота вченої ради Інституту рибного господарства НААН України

pdf35С. А. Кражан 
Підготовка наукового кадрового потенціалу вищої кваліфікації в Інституті рибного господарства НААН України

pdf35О. М. Думік
Роль наукової бібліотеки ІРГ НААНУ в інформаційному забезпеченні рибогосподарської науки

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Д. С. Христенко
Біологічний стан нерестового стада та особливості нересту синця (Ballerus ballerus Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища

pdf35Г. О. Котовська
Вплив екологічних умов на нерест основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища

pdf35І. Л. Захарченко, Н. І. Беседінська
Особливості живлення окуня (Perca fluviatilis) Дністровського водосховища

pdf35О. М. Фріштак, Й. Ф. Рівіс
Планктонні і бентосні організми рибницьких ставів та їх вплив на жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропів (Cyprinus carpio)

pdf35В. О. Коваленко, С. А. Кражан, А. М. Базаєва, Т. В. Григоренко, О. В. Коваленко
Визначення екологічного стану ставів комплексного використання при їх експлуатації в режимі багаторічного водокористування

pdf35В. М. Трохимець 
Просторова структура пелагічного зоопланктону середньої частини Олександрівського водосховища

pdf35С. А. Кражан, А. П. Мельник, О. Л. Безусий
Накопичення важких металів в органах і тканинах річкових раків з різних місць їх мешкання

pdf35В. І. Щербак, В. І. Устич, Н. Є. Семенюк 
Водоростеві угруповання р. Іршава як автотрофні компоненти кормової бази безхребетних і риб

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Й. Є. Янінович
Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури

pdf35Г. Х. Куркубет
Зміни морфотипу коропів молдавських порід у результаті селекції на підвищення стійкості до інфекційних захворювань

pdf35П. Ариков, А. Ангелова, В. Ульянов
Досвід вирощування товарних триліток білого амура (Ctenopharyngodon idella) при ущільнених посадках

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех
Генетична структура нового малолускатого внутрішньопорідного типу коропа на основі мітохондріальних ДНК-маркерів

pdf35Т. А. Нагорнюк, І. А. Особа, С. І. Тарасюк
Порівняльний аналіз генетичної структури окремих внутрішньопорідних груп коропів української селекції

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35Ю. О. Желтов, М. О. Борбат, З. А. Стецюк
Ефективність використання шкіряно-міздряного препарату у складі стартового комбікорму при підрощуванні личинок коропа (Cyprinus carpio)

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань

ХВОРОБИ РИБ

pdf35Н. А. Рабірох
Властивості бактерій роду Aeromonas, виділених від коропа (Cyprinus carpio)

ЕКОНОМІКА

pdf35О. М. Третяк
Економічна ефективність ставового рибництва з використанням у полікультурі американського веслоноса (Polyodon spathula)

ХРОНІКА

pdf35Р. А. Зайцев
З історії акліматизації далекосхідної кефалі — піленгаса (Mugil soiuy) в Україні