УДК 639.371.5:591.531.1.

pdf35

ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНИХ ТРИЛІТОК БІЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA) ПРИ УЩІЛЬНЕНИХ ПОСАДКАХ

П. Ариков, Кишинівська філія державного підприємства по дослідженню і виробництву водних біоресурсів "Аквакультура - Молдова", м. Кишинів
А. Ангелова, Кишинівська філія державного підприємства по дослідженню і виробництву водних біоресурсів "Аквакультура - Молдова", м. Кишинів
В. Ульянов, Кишинівська філія державного підприємства по дослідженню і виробництву водних біоресурсів "Аквакультура - Молдова", м. Кишинів

Викладено основні технологічні прийоми вирощування товарного білого амура (Ctenopharyngodon idella) при ущільнених посадках 1500–2000 шт./га, які дають змогу збільшувати рибопродуктивність товарного білого амура на 442–1027 кг/га за рахунок годівлі вищою наземною і водною рослинністю без годування коропа кормосумішами. Вихід загальної рибопродукції при трилітньому вирощуванні становив по ставках 3425–3995 кг/га.

ЛІТЕРАТУРА
1. Багров А.М., Богерук А.К., Веригин Б.В., Виноградов В.К. и др. Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. — М., 2000.
2. Вовк И.С. Биология дальневосточных рыб и их хозяйственное использование в водоемах Украины. — К.: Наук. думка, 1976.
3. Приходько В.А., Тарасова О.М., Шерман И.Н. Рост и пищевые взаимоотношения сеголеток белого амура с карпом при совместном выращивании // Рыбное хозяйство: Сб. науч. тр. — К.: Урожай. — 1971. — Вып. 13.