Випуск № 4/2016 (38)

Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 1-156
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007
І. Л. Захарченко, В. О. Литвиненко, С. В. Курганський
Біологічна характеристика проскирки (Blicca bjoerkna), як об’єкту промислового рибальства у Київському водосховищі

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 16-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.016
Л. П. Драган, Н. Г. Михайленко А. М. Базаєва, К. Є. Королюк, Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацький
Корекція альгоценозу препаратом «Комплезим» у ставах дослідного господарства «Нивка»

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 25-34
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.025
О. А. Бузевич, С. М. Прокопенко
Структурні показники популяції судака (Sander lucioperca) Київського водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 35-41
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.035
М. В. Старко
Розрахунок екологічної місткості водойм-охолоджувачів для садкового рибництва

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042
Н. І. Цьонь, О. М. Ковальчук, Н. Й. Тушницька, О. Я. Думич, Б. Г. Сярий, Р. І. Пірус
Дослідження гострої токсичності нового добрива «Rost-концентрат» на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52-63
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052
С. М. Снігірьов
Динаміка та структура уловів оселедця чорноморсько-азовського (Alosa immaculata) в Дністровському лимані, 1994–2016 рр.

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 64-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.064
К. М. Гейна
Морфологічні особливості, вікова структура та темп росту краснопірки (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 76-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.076
С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський
Кормова база та особливості живлення струмкової, радужної форелі та харіуса на різних біотопах річки Шипіт Закарпатського регіону

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095
В. В. Гурбик
Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 103-112
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.103
А. Ю. Пуговкін, Є. Ф. Копєйка, К. Б. Міксон, В. О. Черепнін, І. І. Грициняк
Дослідження осмотичної чутливості сперматозоїдів щуки (Esox lucius, L., 1758) для оптимізації їх кріоконсервування

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 113-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.113
А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк
Аналіз генетичної структури окремих типів українського лускатого коропа

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 123-130
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.123
О. О. Малишева, К. І. Мошнягул, Л. М. Шинкаренко, І. В. Андрєєв, В. Г. Спиридонов
Внутрішньовидовий поліморфізм мікросателітної ДНК російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt)

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 131-152
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.131
М. Ю. Симон
Особливості окисних процесів у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд)

ХРОНІКА

Вчений, фахівець рибної галузі. До 115-ї річниці від дня народження Хомчука Андрія Якимовичаpdf35