Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 7-15 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007
УДК 597.554.3:639.215.43(282.247.323)

pdf35

Біологічна характеристика проскирки (Blicca bjoerkna), як об’єкту промислового рибальства у Київському водосховищі

І. Л. Захарченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. О. Литвиненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
С. В. Курганський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення та аналіз основних біологічних характеристик плоскирки з точки зору формування та експлуатації її промислового запасу в Київському водосховищі.

Методика. В основу роботи покладені результати польових досліджень, які здійснювались на Київському водосховищі протягом 2012–2014 рр. Іхтіологічний матеріал відбирався з уловів контрольного порядку сіток з кроком вічка а=30–120 мм та стандартних промислових сіток, які використовуються на Київському водосховищі. Відбір та обробка проб здійснювались за загальноприйнятими при проведенні іхтіологічних досліджень на дніпровських водосховищах методиками.

Результати. Плоскирка на сьогодні є основним промисловим видом Київського водосховища, за рахунок якого забезпечується 20,9% загального річного улову. Популяція цього виду в уловах представлена 10 віковими групами, її основу (70,8%) складали п'яти–семирічні особини. Розмірно-вагові характеристики плоскирки протягом останніх років залишаються на стабільно високому рівні. Структурно-функціональні показники популяції плоскирки вказують на сприятливі умови існування даного виду у Київському водосховищі і свідчать про можливість здійснення його ефективного промислового вилучення як в звичайному режимі, так і режимі спеціалізованого лову сітками з кроком вічка 50, 60 мм.  

Наукова новизна. Отримані і проаналізовані нові дані щодо сучасного стану плоскирки Київського водосховища як важливого елементу формування промислової рибопродукції.

Практична значимість. Результати роботи дозволяють підвищити якісні і кількісні характеристики уловів плоскирки, і будуть використані при підготовці режиму промислового рибальства в Київському водосховищі.

Ключові слова: Київське водосховище, плоскирка (Blіcca bjoerkna), вікова структура, промисловий запас, рибальство.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гринжевський М. В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти) / Гринжевський М. В. — Львів : Вільна Україна, 1998. —– 365 с.
 2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання  промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. … доктора біол. Наук : 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. — К., 2012. — 297 с.
 3. Козлов В. И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод / Козлов В. И. — М., 1993. — 251 с.
 4. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища / А. Я. Щербуха, П. Г. Шевченко, Н. В. Коваль [и др.] // Вестник зоологии. — 1995. — № 1. — С. 22—32.
 5. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
 6. Haynes D. B. Natural lakes and large impoundments / Haynes D. B., Taylor W. W., Soranno P. A. // Inland Fisheries management in North America. — [2nd edition]. — American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, 1999. — P. 589—621.
 7. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности / Л. И. Вятчанина // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 3—9.
 8. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення : звіт по НДР (заключний 2006–2010 рр.) : № ДР 0110U002811 / ІРГ УААН. — К., 2010. — 368 с.
 9. Курганський С. В. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року / С. В. Курганський, О. А. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 58—65.
 10. Курганський С. В. Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища / С. В. Курганський, О. А. Бузевич, Н. Я. Рудик-Леуська // Наукові доповіді НУБіПУ. — 2014. — № 7 (49). — С. 1—15.
 11. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
 12. Юдович Ю. Б. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах / Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. — М. : ВНИИПРХ, 1982. — 46 с.