Випуск № 3/2008 (5)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35М. М. Радько
Аквакультура Білорусі: потенційні можливості та стратегія їх реалізації

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Н. І. Цьонь.
Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх пшеничною бардою

pdf35Н. В. Олексієнко, А. П. Мельник, М. А. Сидоров
Вміст важких металів у тканинах та органах канального сома (Ictalurus punctatus)

pdf35О. В. Діденко
Сучасний стан запасів плоскирки (Blicca bjoerkna L.) Кременчуцького водосховища

pdf35Ю. Г. Кузьменко, Т. В. Спесивий
Сучасний стан та деякі аспекти регулювання аматорського рибальства як істотного чинника антропогенного впливу на іхтіофауну внутрішніх водойм України

pdf35Т. В. Спесивий, Ю. Г. Кузьменко
Можливість застосування лускового індексу для визначення тугоростучих форм плітки (Rutilus rutilus L.)

pdf35К. М. Гейна
Підвищення рибопродуктивності Каховського водосховища шляхом оптимізації видового та кількісного складу споживачів планктону

pdf35В. П. Білько, С. В. Кружиліна
Ацидофікація прісних вод і роль у цьому вуглекислоти

pdf35В. О. Ткаченко, Ю. М. Ситник, О. В. Соляник, С. М. Салій, М. О. Борбат
Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України

pdf35О. О. Олійник
Моніторинг екологічного стану ставків у племінному рибницькому господарстві ВАТ “Сквирарибсільгосп”

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець
Вплив окремих факторів на ріст та якість риби

pdf35Н. О. Марценюк
Економічна ефективність вирощування товарної риби у фермерських господарствах Львівської області

pdf35В. В. Кончиц
Першочергові завдання розвитку осетрівництва в Республіці Білорусь

pdf35С. С. Кудряшов, М. В. Кудряшова
Стимулювання овуляції рослиноїдних риб сучасними препаратами штучного відтворення

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех
Схема схрещування та методичні підходи при виведенні нового типу малолускатого коропа української рамчастої породи

pdf35В. О. Черепнін, М. І. Осіпенко, М. О. Борбат
Терморезистентність помісних та чистопорідних коропів на ранніх етапах онтогенезу

pdf35О. В. Хмельова, Н. І. Безкровна, В. Т. Сметанін, М. А. Сидоров, С. В. Гущак
Пошук селективних ДНК-маркерів канального сома (Ictalurus punctatus)

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35О. О. Невесела
Результати використання препарату “Магрозим” у складі стартового комбікорму для личинок канального сома (Ictalurus punctatus)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35І. І. Грициняк
Активність Т-системи імунітету у дволіток любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм, вирощених за різної щільності посадки

pdf35О. Ю. Цицяло
Цитогенетична характеристика стада коропа (Cyprinus carpio) господарства “Рудники” ВАТ “Львівський облрибкомбінат”

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35В. М. Коцюба, М. М. Горбач, Ю. О. Желтов, О. О. Олексієнко
Використання сухих кормосумішей і зеленої маси для годівлі риб у ставах

pdf35М. О. Борбат, О. Л. Безусий
Перспективи розвитку товарного форелівництва на артезіанській воді в Україні

pdf35А. К. Богерук
Інноваційні фактори — важливий інструмент розробки стратегії розвитку аквакультури в країні (на прикладі Російської Федерації)

ХРОНІКА

pdf35Петро Тарасович Галасун
Василь Гаврилович Томіленко