УДК [639.3.043.13:636.087.74]:639.371.7

pdf35

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “МАГРОЗИМ” У СКЛАДІ СТАРТОВОГО КОМБІКОРМУ ДЛЯ ЛИЧИНОК КАНАЛЬНОГО СОМА (ICTALURUS PUNCTATUS RAFINESQUE, 1818)

О. О. Невесела, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Представлені результати введення ферментного препарату “Магрозим” у раціон личинок канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) з перших днів переходу на екзогенне харчування. Встановлено, що досліджуваний препарат має найбільший рибоводно-біологічний ефект при дозі введення 1 кг препарату на 1 т комбікорму.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гамыгин Е.А. Корма и кормление рыбы: Обзорная информация (ЦНИИТЭИРХ). — М., 1987. — Вып. 1. — C. 35.
2. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство. — М.: ВО “Агропромиздат”, 1991. — 368 с.
3. Грусевич В.В., Сидоров М.А., Доценко Н.В. Технологія відтворення канального сома у внутрішніх водоймах України // Інтенсивне рибництво: Зб. інструктивно-технологічної документації.
— К.: Аграрна наука, 1995. — С. 98–122.