Випуск № 4/2012 (22)

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 73-152

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 76-80
Д. С. 
Христенко 
Особливості біології надвидового комплексу карася сріблястого (Carassius superspecies auratus L.) у спеціальних товарних рибних господарствах
pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 80-83
О. Б. Назаров, Г. О. Котовська 
Основні біологічні показники плітки (Rutilus rutilus L.) Дніпродзержинського водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 84-92
О. В. Волкошовець, Й. В. Гриб, В. В. Сондак
Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок басейну Прип’яті за впливу урбанізації

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 92-96
О. В. Федоненко, О. М. Маренков 
Екологічна оцінка видового різноманіття молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 97-102
Ю. М. Ситник 
Важкі метали в органах і тканинах риби озер Синє та Голубе (масив Виноградар, м. Київ)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 103-106
А. Я. Тучапська
Оцінка розвитку зоопланктону вирощувальних ставів при інтродукції гіллястовусих ракоподібних (Cladocera)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 107-111
П. В. Шекк
Вирощування кефалевих (Mugilidae) та камбалових (Pleuronectidae) риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 111-116
С. О. Незнамов, Ю. М. Алхімова, І. М. Шерман
Вплив використання органо-мінеральних добрив на виробництво рибопосадкового матеріалу для вселення у трансформовані водойми дельти Дніпра

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 117-120
О. М. Третяк, І. І. Грициняк, С. І. Тарасюк
Використання ДНК-маркерів у дослідженнях генетичної структури племінного матеріалу веслоноса (Polyodon spathula Walb.)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 120-126
О. Л. Безусий, В. О. Черепнін 
Використання кобамаміду і плазми крові сріблястого карася (Carassius gibelio) при кріоконсервації сперми коропа (Cyprinus carpio)

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 125-129
Н. Ю. Сироватка, С. І. Крась, О. М. Фріштак, Н. Й. Тушницька 
Вплив згодовування голозерного вівса на активність антиоксидантної системи коропа (Cyprinus carpio)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 129-132
Н. М. Сазанова 
Ефективність введення каротиновмісних препаратів у корми за різних умов утримання форелі

ХВОРОБИ РИБ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 133-135
Е. В. Компанець
Вплив аеромонад на вакцинованих у черевну порожнину коропів (Cyprinus carpio) у системі “паразит–господар”

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 136-148
О. М. Давидов, Л. Я. Куровська, С. І. Неборачек, В. М. Лисенко
Паразитофауна рослиноїдних риб в деяких регіонах культивування

ЮВІЛЕЇ

pdf35Видатний вчений, фахівець рибної галузі — до 85-річчя від дня народження Галасуна Петра Тарасовича