Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 92-96
УДК 574.5+597.2/.5

pdf35

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ МОЛОДІ РИБ ЛІТОРАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

О. В. Федоненко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпропетровськ
О. М. Маренков,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпропетровськ

Представлений видовий склад та екологічна оцінка біорізноманіття мальків риб літоральних ділянок Самарської затоки та Запорізького водосховища. Розраховано ступінь схожості угруповань молоді іхтіофауни за коефіцієнтом Серенсена. За допомогою індексу ценотичної зна- чимості (ІЦЗ) Мордухай-Болтовського виділені види-домінанти прибережних іхітоценозів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Маренков О.М. Стан природного поповнення Самарської затоки молоддю риб / О.М. Маренков, О.В. Федоненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції. — Запоріжжя, 2012 — С. 141–142.
2. Маренков О.М. Видове різноманіття молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища / О.М. Маренков // Шевченківська весна: Біологія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих науковців. — К., 2012. — С. 200–201.
3. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / А.Ф. Коблицкая. — М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. — 208 с.
4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / С.П. Озінковська, В.М. Єрко, Г. Д. Коханова [та ін.] — К.: ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
5. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение: Пер. с англ. / Э. Мэгарран — М.: Мир, 1992. — 181 с.
6. Мордухай-Болтовской Ф.Д. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов / Ф.Д. Мордухай-Болтовской. — М.: Наука, 1975. — 241 с.
7. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / За загальн. ред. проф. О.Є. Пахомова. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 304 с.