Випуск № 4/2013 (26)

Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 1-108
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 5-16
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.005
І. М. Шерман, К. М. Гейна, С. В. Кутіщев, П. С. Кутіщев
Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 17-23
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.017
О. В. Гулай, О. М. Жукорський
Формування екологічних зв'язків Erysipelothrix rhusiopathiae з Riccia fluitans у гідробіоценозах

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 24-37
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.024
Т. В. Григоренко
Досвід застосування пивної дробини для удобрення вирощувальних ставів

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 38-49
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.038
О. Б. Назаров, А. В. Борисенко
Сучасний стан промислової іхтіофауни Дніпродзержинського водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 50-59
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.050
М. В. Алексієнко, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Видовий склад та просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі Канівського водосховища

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 60-65
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.060
С. А. Кражан, Н. М. Москаленко, С. А. Коба
Формування бактеріо-зоопланктонної складової природної кормової бази вирощувальних ставів під впливом традиційних органічних добрив

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 66-74
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.066
Ю. П. Рудь, В. Ю. Філіпов, Л. П. Драган, Л. П. Бучацький
Ідентифікація статі у дунайського лосося (Нucho hucho) методом полімеразної ланцюгової реакції

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 75-85
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.075
М. В. Причепа
Вплив екологічних чинників водного середовища на морфофізіологічні показники судака (Sander lucioperca) та окуня (Perca fluviatilis)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 86-96
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.086
І. А. Особа
Аналіз інтенсивності перебігу вільнорадикальних процесів в тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів дволіток коропів (Cyprinus carpio) різного ґенезу

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 97-108
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.04.097
М. З. Кориляк
Фітотерапевтичні властивості розторопші плямистої (Silybum marianum) та її використання в годівлі тварин