Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 5-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.005
УДК 502:639.2:574.5

pdf35

ЕКОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РІЧКОВИХ ГІДРОЕКОСИСТЕМ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. М. Шерман, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
К. М. Гейна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
С. В. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
П. С. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Провести аналіз постійно діючого негативного впливу від трансформації річкових гідроекосистем на рибне населення Азово-Чорноморського басейну.

Методика. Матеріали щодо абіотичних параметрів річкових гідроекосистем отримані за даними відомостей обласних гідрометеорологічних станцій та власних спостережень. Промислова ситуація проаналізована за офіційними зведеннями Держрибагенства України.

Результати. Дослідження показали, що стихійні коливання рівня води, які зумовлені обсягами добових попусків через гідроспоруди, у переважній більшості випадків миттєво змінюють рівень води на нерестовищах. В результаті змінюється режим аерації, запліднена ікра зазнає періодичного осушення або затоплення, що призводить до її масової загибелі на різних стадіях та етапах ембріогенезу. Сучасна екологічна ситуація трансформованих гідроекосистем демонструє поєднання негативного впливу астатичності гідрологічного режиму в часі і просторі та погіршення хімічного складу води. Спостерігається стала тенденція насичення води компонентами, які не є природними, що зумовлює проблематичність ефективного природного відтворення і ставить під певний сумнів можливість стабільного стану промислових стад цінних видів риб. На фоні відмічених змін, більша частина акваторій, що розглядаються, практично втратили своє основне призначення ― забезпечення ефективного відтворення. Як наслідок, у водоймах сформувалися маловрожайні покоління цінних видів риб, що знайшло втілення у погіршанні якісних складових компонентів промислу. Зберігається стала тенденція достатньо стрімкої зміни співвідношення цінних та малоцінних видів риб на користь малоцінних.

Наукова новизна. Проведено системне узагальнення впливу гідробудівництва на стан рибного господарства природних водойм України на прикладі Дніпра.

Практична значимість. Результати роботи можуть бути використані при розробленні шляхів раціонального використання гідробіоресурсів річкових систем України в умовах трансформованого стоку.

Ключові слова: трансформовані гідроекосистеми, нерестовища, біопродукційний потенціал, промисел, напівпрохідні, прохідні види риби, кормовий ресурс, іхтіомаса.

ЛІТЕРАТУРА

1. Байдак Л. А. Екологічні проблеми Дніпровського (Запорізького) водосховища у ретроспективі й на сучасному етапі. Історія створення та вивчення / Л. А. Байдак, А. І. Дворецький // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми і шляхи вирішення : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : матеріали. ― Дніпропетровськ, 2008. ― С. 51―54.
2. Исаев А. А. Рыбное хозяйство водохранилищ. / А. А. Исаев, Е. И. Карпова. ― М. : Агропромиздат, 1989. ― 256 с.
3. Бугай К. С. Зміни абіотичних умов існування риб у пониззі Дніпра та Дніпровсько-Бузькому лимані після спорудження каскаду водосховищ / К. С. Бугай, С. Г. Залумі // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. ― К. : Нукова думка, 1967. ― С. 5―27.
4. Бугай К. С. Розмноження риб у пониззі Дніпра та Дніпровсько-Бузькому лимані при дальшому зарегулюванні та скороченні стоку / Бугай К. С. // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. ― К. : Наукова думка, 1967. ― С. 28―69.
5. Владимиров В. И. Размножение рыб в условиях зарегулированого стока реки / Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. ― К. : АН УССР, 1965. ― 395 с.
6. Гейна К. М. Умови відтворення риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, М. В. Козичар // Таврійський науковий вісник. ― 2002. ― Вип. 21. ― С. 201―204. 12 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
І.М. ШЕРМАН, К.М. ГЕЙНА, С.В. КУТІЩЕВ, П.С. КУТІЩЕВ
7. Гейна К. М. Умови відтворення та ефективність нересту риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна // Рибогосподарська наука України. ― 2011. ― № 1. ― С. 32―42.
8. Гейна К. М. Ефективність відтворення та якісний склад молоді риб пониззя Дніпра на початку ХХІ століття / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна // Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона : VIII Междунар. науч. конф. : матер. ― Керч : ЮгНИРО, 2013. ― С. 178―181.
9. Шерман И. М. Экология и технология рыбоводства в малых водохранилищах / Шерман И. М. ― К. : Вища школа, 1992. ― 214 с.
10. Шерман І. М. Основи екології і технології рибництва в умовах астатичної мінералізації / І. М. Шерман, С. В. Кутіщев. ― К. : Вища освіта, 2007. ― 143 с.
11. Шерман І. М. Екологія живлення та харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. ― Херсон : Грінь Д. С., 2013. ― 248 с.
12. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. ― К. : ІРГ УААН, 1998. ― 47 с.
13. Расс Т. С. Методическое руководство по сбору икринок, личинок и мальков рыб / Т. С. Расс, И. И. Казанова. ― М. : Пищевая промышленность, 1966. ― 42 с.
14. Визначення коефіцієнтів уловистості контрольних знарядь лову тюльки та молоді риб у водосховищах Дніпра / П. Г. Шевченко, М. В. Коваль, В. М. Колесніков [та ін.] // Рибне господарство. ― 1990. ― Вип. 47. ― С. 42―44.
15. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. ― 208 с.
16. Маркевич О. П. Визначник прісноводних риб УРСР / О. П. Маркевич, Й. І. Короткий. ― К. : Радянська школа, 1954. ― 208 с.
17. Третьяков Д. К. Визначник круглоротих і риб УРСР / Третьяков Д. К. ― К. : Вид-во АН Української РСР, 1947. ― 112 с.
18. Гейна К. М. Рибогосподарська характеристика Першотравенського водосховища / К. М. Гейна, М. В. Козичар // Таврійський науковий вісник. ― 2002. ― Вип. 20. ― С. 112―117.
19. Уловы и современное состояние промысловых рыб Днепровско-Бугской устьевой области / Б. И. Правоторов, В. И. Саркисян, В. Н. Горбонос [и др.] // Рыбное хозяйство Украины. ― 2005. ― № 5 (40). ― С. 15―18.
20. Гейна К. М. Рибогосподарська характеристика Каховського водосховища у зв’язку з характером трофічних відносин основних споживачів планктону водойми / К. М. Гейна // Таврійський науковий вісник. ― 2009. ― Вип. 62. ― С. 144―151.
21. Шерман І. М. Зоопланктон Дніпровсько-Бузького лиману в зв’язку з рибогосподарською експлуатацією акваторії / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев, Ю. Є. Вітюков // Таврійський науковий вісник. ― 2007. ― Вип. 54. ― С. 164―170.