Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 5-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.005
УДК 502:639.2:574.5

pdf35

ECOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF RIVERINE HYDROECOSYSTEMS AND CURRENT PROBLEMS OF FISHERIES

I. Sherman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson
K. Geina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine, Kiev
S. Kutishchev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson
P. Kutishchev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To analyze permanent negative effect from transformation of riverine hydroecosystems on fish fauna of Azov-Black Sea Basin.

Methodology. Materials on the abiotic parameters of hydro river, according to information received by the regional meteorological stations and their own observations. Industrial situation analyzed by official reports Statefishagency of Ukraine.

Findings. The studies demonstrate that there is a gradual process of an increase of the number of components, which virtually exclude the significance of positive results of self-purification by natural way, in water mass of transformed riverine systems. Spontaneous fluctuation of water level, which is caused by volumes of daily discharges, often instantly changes water levels on spawning areas. Fertilized fish eggs is periodically flooded or periodically dried, aeration regime changes that results in mass fish kills at different stages and phases of embryogenesis. Ecological situation of transformed hydroecosystems demonstrates coupling of negative effect of hydrological regime autostaticity in time and space, deterioration of water chemical composition. There is a permanent trend of saturation of water with components, which are not natural that results in doubtfulness of effective reproduction puts in question the possibility of stable state of valuable commercial fish stocks. At the same time, transformed water areas of riverine hydroecosystems have high bioproductive potential, which having its own food resource, is ineffectively transformed into food base for valuable commercial fish species. Against the background of noted changes, the considered water areas lost their suitability of providing effective reproduction. As a consequence, primary valuable fish species form low-yield generations and this is reflected on qualitative indices of commercial fishing. There was found a permanent trend of sufficiently fast change of the ratio of valuable and low-valuable species in favor of low-valuable ones.

Originality. Conducted systematic generalization of the impact construction on state fisheries natural reservoirs of Ukraine as an example of the Dnieper.

Practical value. The results can be used to develop ways of rational use of Hydrobiological river systems of Ukraine in terms of the transformed flow.

Keywords: hydroecosystems transformed, spawning, bioproduction potential fishing, semi-anadromous, communicating kinds of fish fodder resource ihtio-weight.

REFERENCES

1. Baydak, L. A. & Dvorets'kyy, A. I. (2008). Ekolohichni problemy Dniprovs'koho (Zaporiz'koho) vodoskhovyshcha u retrospektyvi y na suchasnomu etapi. Istoriya stvorennya ta vyvchennya. Bioriznomanittya vodnykh ekosystem: problemy i shlyakhy vyrishennya. Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu. Dnipropetrovs'k. 51–54.
2. Isaev, A. A. & Karpova, E. I. (1989). Rybnoe hozjajstvo vodohranilishh. Moscow: VO «Agropromizdat».
3. Buhay, K. S. & Zalumi, S. H. (1967). Zminy abiotychnykh umov isnuvannya ryb u ponyzzi Dnipra ta Dniprovs'ko-Buz'komu lymani pislya sporudzhennya kaskadu vodoskhovyshch. Kiеv: Naukova dumka. 5-27.
4. Buhay, K. S. (1967). Rozmnozhennya ryb u ponyzzi Dnipra ta Dniprovs'ko-Buz'komu lymani pry dal'shomu zarehulyuvanni ta skorochenni stoku. Kiеv: Naukova dumka. 28-69.
5. Vladimirov, V. I., Suhojvan, P. G. & Bugaj, K. S. (1965). Razmnozhenie ryb v uslovijah zaregulirovanogo stoka reki. Kiev: AN USSR.
6. Heyna, K. M., Horbonos, V. M. & Kozychar, M. V. (2002). Umovy vidtvorennya ryb Dniprovs'ko-Buz'koyi hyrlovoyi systemy. Tavriys'kyy naukovyy visnyk. Kherson: Aylant, 21, 201–204.
7. Heyna, K. M., Horbonos, V. M. & Heyna, Yu. K. (2011). Umovy vidtvorennya ta efektyvnist' nerestu ryb Dniprovs'ko-Buz'koyi hyrlovoyi systemy. Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny, 1, 32–42.
8. Heyna, K. M., Horbonos, V. M. & Heyna Yu. K. (2013). Efektyvnist' vidtvorennya ta yakisnyy sklad molodi ryb ponyzzya Dnipra na pochatku XXI stolittya. Kerch': Yzdatel'skyy tsentr YuhNYRO, 178–181.
9. Sherman, I.M. (1992). Еkologija i tehnologija rybovodstva v malyh vodohranilishhah. Kiev: Vishha shkola.
10. Sherman, I. M. & Kutishchev, S. V. (2007). Osnovy ekolohiyi i tekhnolohiyi rybnytstva v umovakh astatychnoyi mineralizatsiyi. Kiev: Vyshcha osvita.
11. Sherman, I. M., & Kutishchev, P. S. (2013). Ekolohiya zhyvlennya ta kharchovi vzayemovidnosyny promyslovykh koropovykh Dniprovs'koho lymanu. Kherson: Hrin' D.S.
12. Metodika zboru i obrobky ikhtiologichnyh i gidrobiologichnyh materialiv z metoyuvyznachennya limitiv promyslovogo vyluchennya ryb z velykhyh vodoskhovyshch ilimaniv Ukrainy. (1998). Kiev.
13. Rass, T. S., & Kazanova, I. I. (1966). Metodicheskoe rukovodstvo po sboru ikrinok, lichinok i mal'kov ryb. Moscow: Pishhevaja promyshlennost'.
14. Shevchenko, P. H., Koval', M. V., Kolesnikov, V. M., & Medyna, T. V. (1990). Vyznachennya koefitsiyentiv ulovystosti kontrol'nykh znaryad' lovu tyul'ky ta molodi ryb u vodoskhovyshchakh Dnipra. Kiev. Rybne hospodarstvo, 47, 42–44.
15. Koblickaja, A. F. (1981). Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb. Moscow: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
16. Markevych, O. P. & Korotkyy, Y. I. (1954)Vyznachnyk prisnovodnykh ryb URSR. Kiev: Radyans'ka shkola.
17. Tret'yakov, D. K. (1947). Vyznachnyk kruhlorotykh i ryb URSR. Kiev: Vyd-vo AN Ukrayins'koyi RSR.
18. Heyna, K. M. & Kozychar, M. V. (2002). Rybohospodars'ka kharakterystyka Pershotravens'koho vodoskhovyshcha. Tavriys'kyy naukovyy visnyk, 20, 112–117.
19. Pravotorov, B. I., Sarkisjan, V. I., Gorbonos, V. N. & Gejna, K. N. (2005). Ulovy i sovremennoe sostojanie promyslovyh ryb Dneprovsko-Bugskoj ust'evoj oblasti. Rybnoe hozjajstvo Ukrainy, 5(40), 15–18.
20. Heyna, K. M. (2009). Rybohospodars'ka kharakterystyka Kakhovs'koho vodoskhovyshcha u zv`yazku z kharakterom trofichnykh vidnosyn osnovnykh spozhyvachiv planktonu vodoymy. Tavriys'kyy naukovyy visnyk, 62, 144–151.
21. Sherman, I. M., Kutishchev, P. S. & Vityukov, Yu. Ye. (2007). Zooplankton Dniprovs'ko-Buz'koho lymanu v zv'yazku z rybohospodars'koyu ekspluatatsiyeyu akvatoriyi. Tavriys'kyy naukovyy visnyk, 54, 164–170.