Випуск № 1/2013 (23)

Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 1-116
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01

Завантажити весь журнал у форматі PDF

 БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 5-11
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.005
Т. В. Яковлєва
Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 12-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.012
Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов, В. О. Корнієнко
Вплив інтенсивності промислу на вікову структуру ляща (Abramis brama) Дніпровсько-Бузької гирлової зони

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 17-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.017
В. Ф. Плічко, І. Л. Захарченко, Н. Я. Рудик-Леуська 
Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася (Carassius gibelio) Каховського водосховища

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 25-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.025
А. П. Мельник, Н. М. Власова, О. М. Колос, О. В. Діденко
Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах риб-бентофагів Кременчуцького водосховища

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 31-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.031
А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, А. І. Хандожівська, Л. А. Тертерян
Моніторинг росту струмкової форелі (Salmo trutta) в індустріальних у мовах господарства «Ішхан»

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 38-44
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.038
С. А. Коба, Т. В. Григоренко, С. А. Кражан
Живлення та ріст цьоголіток коропа (Cyprinus carpio) при направленому формуванні природної кормової бази

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ РИБ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 45-49
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.045
Н. Ю. Сироватка, І. І. Грициняк, О. М. Фріштак, Н. Й. Тушницька 
Вплив згодовуваного комбікорму, з різним вмістом голозерного вівса, на жирнокислотний склад печінки коропа (Cyprinus carpio)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 50-57
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.050
Н. Є. Янович 
Вплив різної концентрації міді (Cu) та цинку (Zn)  у воді на жирнокислотний склад печінки коропів (Cyprinus carpio)

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 58-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.058
Д. А. Сироватка, В. В. Бех 
Вплив різних режимів розморожування на рухливість дефростованих сперміїв білого амура (Ctenopharyngodon idella)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 65-70
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.065
Л. М. Гейко, В. Р. Алексієнко, О. О. Олексієнко 
Селекційний відбір підрощених личинок риб на основі їх реореакцій

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 71-79
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.071
Т. А. Нагорнюк 
Порівняльний аналіз генетичної структури українських порід коропа (Cyprinus carpio) за різних умов розведення

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 80-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.080
Ю. П. Рудь 
Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 87-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.087
І. А. Особа 
Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 97-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.097
А. А. Майструк
Відтворювальна здатність самок окуня (Perca fluviatilis L.) Шацьких озер при їх інвазії Triaenophorus nodulosus

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 103-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.103
О. В. Охріменко 
Оцінка якості води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біологічної індикації

ХРОНІКА

pdf35Фундатор рибогосподарської науки.
До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича

pdf35Видатний вчений іхтіолог-рибовод.
До 75 - річчя від дня народження Балтаджі Ростислава Анатолійовича

pdf35Видатний вчений рибогосподарської науки.
До 75 - річчя від дня народження Шерман Ісаака Михайловича