Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 31-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.031
УДК 639.371.13.06:597-113.4(477)

pdf35

МОНІТОРИНГ РОСТУ СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (SALMO TRUTTA) В ІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА «ІШХАН»

А. І. Мрук,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААНУ, м. Київ
Л. Л.Тертерян, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці
А. І. Хандожівська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААНУ, м. Київ
Л. А. Тертерян, Інститут рибного господарства НААНУ, м. Київ

Представлені результати вирощування струмкової форелі (Salmo trutta) в індустріальних умовах господарства «Ішхан» упродовж трьох років. Встановлено, що лінійний ріст та накопичення маси у струмкової форелі після досягнення річного віку зростали та мали перевагу у порівнянні з природними популяціями.

Ключові слова: струмкова форель (Salmo trutta), індустріальна аквакультура, лінійний ріст, масонакопичення, штучні корми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Козлов В.И. Аквакультура в истории народов с древнейших времен / В.И. Козлов. – Москва, - 2002. - 349 с.
2. Протасов А.А. «Ихтиофауна рек Закарпатской области». Отчет НИИ. Прудового и озерно-речного рыбного хозяйства / А.А. Протасов. – Львов, 1946-47 гг.
3. Власова Е.К. Материалы по форелям Закарпатья / Е.К. Власова // Научные записки. Ужгородский Гос. университет. Т. ХХХІ, 1958, с. 33-61.
4. Основы освоения и воспроизводства рыбных ресурсов рек Украинских Карпат. Автореф. на соискание ученой степени доктор биологических наук. / И.Д. Шнаревич.Черновцы, 1969, 39 с.
5. Мрук А.І., Устич В.І., Бузевич І.Ю. Відтворення та поповнення природного ареалу струмковою фореллю на прикладі р. Іршава /А.І. Мрук, В.І.Устич, І.Ю. Бузевич // Рибогосподарська наука України. Київ: – 2011. – №3 – С.
6. Галасун П.Т., Булатович М.А., Борбат М.О. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины / П.Т. Галасун, М.А. Булатович, М.О. Борбат, Львов.: – 1987., 17с.
7. Руководство по изучению рыб / И.Ф. Правдин. – Москва: Пищевая промышленность., – 1966, – 376с.
8. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С.Берг. –Л.: 1932.-Ч.1. 544с.
9. Жуков П.И. Рыбные ресурсы Белоруссии / П.И Жуков. – Минск.: Урожай., – 1983. – 128 с.
10. Устич В.І. Іхтіофауна р.Іршава та стратегія її відновлення: Автореф. дис. на здобуття наукового ступення кандидат біолог. наук: 03.00.10 «Іхтіологія» / В.І. Устич. – К., – 2011. – 195 с.
11. Шнаревич И.Д. Биологические основы освоения и воспроизводства рыбных ресурсов рек Украинских Карпат: дис. на соискание уч. степени доктора биол. наук: спец. 03.00.10 «Ихтиология»/ И.Д. Шнаревич. – Черновцы, 1969. – 539 с.
12. Мрук А.І., Тертерян Л.Л., Худий О.І., Тертерян Л.А. Динаміка росту струмкоої форелі в індустріальних умовах господарства «Ішхан» до статевозрілості / А.І.Мрук . Л.Л.Тертерян , О.І. Худий , Л.А. Тертерян // Мат. V міжн. іхтологічної конф. «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології». 13-16 вересня., м.Чернівці., – 2012. С. - 172-176.