Випуск № 2/2007 (2)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35І. І. Грициняк, М. В. Гринжевський
Європейська інтеграція рибогосподарської науки

pdf35А. К. Богерук
Аквакультура Росії: потенційні можливості та стратегія їх реалізації

pdf35М. М. Радько
Наукове забезпечення аквакультури — запорука успіху рибної галузі Республіки Білорусь

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ

pdf35О. А. Ковальова, Н. А. Кобозєва, С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк, М. Я. Єфіменко
Мінливість цитогенетичних характеристик у коропа (Cyprinus carpio)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35С. І. Алимов, Т. В. Яковлєва, П. В. Кулик
Відтворення осетрових риб Азовського моря

pdf35М. В. Гринжевський, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець
Ефективність інтенсифікації ставового рибництва в сучасних умовах

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Г. О. Сич, Л. П. Бучацький, Н. М. Матвієнко, Л. А. Заїка, А. І. Потопальський
Використання препарату “Ізатізон” у рибництві

pdf35Н. Й. Тушницька, Т. О. Сокирко, В. Г. Янович
Вплив препарату “Вітан” на білковий профіль крові і активність антиоксидантної системи в організмі коропа (Cyprinus carpio) при різних способах його застосування

БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35І. І. Грициняк, А. І. Мрук, Г. А. Захаренко
До питання доцільності вселення пеляді (Coregonus peled) у рибогосподарські водойми України

pdf35І. Л. Захарченко
Принципи регулювання промислу судака (Sander lucioperca) на Каховському водосховищі

pdf35І. Ю. Бузевич
Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду

pdf35С. В. Кружиліна, О. В. Діденко
Структурно-функціональні характеристики зоопланктону Кременчуцького водосховища в сучасний період та його взаємозв’язок з деякими компонентами фітопланктону

pdf35І. М. Шерман, С. В. Кутіщев, П. С. Кутіщев, І. А. Лобанов
Вплив днопоглиблювальних робіт на гідроекосистему оперативної акваторії Миколаївського калійного терміналу “Ніка-Тера”

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35Б. М. Богданов
Біологічні особливості популяції ляща (Abramis brama) та плітки (Rutilus rutilus) Дніпродзержинського водосховища на сучасному етапі

pdf35Н. П. Чужма, Д. Р. Пшеничний, А. М. Базаєва
Розвиток фіто- та зоопланктонних угруповань у вирощувальних ставах першого порядку за різної густоти посадки цьоголіток коропа (Cyprinus carpio)

ХРОНІКА

pdf35Мовчан Василь Архипович (до 105-річчя від дня народження)