УДК 597-152.6:556.55

pdf35

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA L.) ТА ПЛІТКИ (RUTILUS RUTILUS L.) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Б. М. Богданов, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Представлено показники, які характеризують біологічні особливості популяцій ляща (Abramis brama L.) та плітки (Rutilus rutilus L.) Дніпродзержинського водосховища у 2005–2007 роки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Семенюк О.Ф. Рибогосподарське використання Дніпродзержинського водосховища в умо- вах комплексного водокористування // Риб. госп-во. — К.: Урожай, 1993. — Вип. 47. — С. 45–49.
2. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: Інститут рибного господарства України, 1998.
3. Симонова Л.Г. Лещ Кременчугского водохранилища // Рыб. хоз-во. — К.: Урожай, 1973. — Вып. 16. — С. 58–63.
4. Спірідонова Л.О. Біологічний стан популяцій основних промислових риб Київського водо- сховища на сучасному етапі // Риб. госп-во. — К., 1999. — Вип. 54–55. — С. 68–72.