Випуск № 1/2021 (55)

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 1-140
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01

Завантажити весь журнал у форматі PDF

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 5-21
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.005
О. В. Гончарова, П. С. Кутіщев, Є. І. Коржов, Ю. І. Ковальов
Технологічні аспекти використання інтенсивних технологій при товарному вирощуванні коропа (Cyprinus  carpio (Linnaeus, 1758))

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 22-38
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.022
І. І. Грициняк, В. О. Гущин, О. М. Поліщук
Отримання та вирощування мальків великоротого окуня (Micropterus salmoides (Lacеpеde, 1802)) в умовах тепловодних ставових рибних господарств (огляд)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 39-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.039
О. М. Козій
Удосконалення технології отримання харчової зернистої ікри стерляді (Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758))

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 56-65
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.056
Б. О. Ганкевич, О. М. Третяк, Т. В. Григоренко, О. М. Колос
Деякі особливості живлення веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792)) у процесі вирощування до товарної маси у ставах Полісся України

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 66-79
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.066
У. С. Куць, Г. А. Куріненко
Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток коропо-сазанового гібрида різного генезису

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 80-93
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.080
О. П. Добрянська, О. В. Дерень, М. З. Кориляк, А. Я. Тучапська
Продуктивність та ефективність вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в складі корму пребіотичної добавки

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 94-111
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.094
К. Намік, Ш. С. Махмуд, Н. M. Абдулрахман, B. Р. Ґассан, A. A. Садраддін, Р. M. Рашид
Вплив годівлі коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) азолою папоротеподібною (Azolla filiculoides (Lam.)) на якість його філе

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 112-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.112
А. Р. Курбанов, С.І. Кім, Н. О. Титова, Ш. Карабаева, Е. Х. Рахiмджанова
Використання беззубки звичайної (Anodonta cygnea (Linne, 1758)) як добавки до рибного корму на прикладi африканського сома (Clarias gariepinus (Burchell, 1822))

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 123-134
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.123
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Лин (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)). Тематична бібліографія

ЮВІЛЕЇ

pdf35Кафедрі аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України — 25 років!