pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 66-79
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.066
УДК 639.371.5:639.311

Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток коропо-сазанового гібрида різного генезису

У. С.Куць, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДП «ДГ Львівської дослідної станції» Інституту рибного господарства НААН», смт Великий Любінь
Г. А.Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Надати порівняльний аналіз рибницьких та біологічних показників цьоголіток коропо-сазанових гібридів, отриманих від плідників різного генетичного походження методом природного нересту, з подальшим використанням ув промисловій гібридизації.

Методика. Вирощування проводили в ставових умовах Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН. Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки коропо-сазанових гібридів, отримані від 8- та 9-річних самців амурського сазана різного генезису. Густота посадки отриманих 4-добових личинок у вирощувальних ставах становила 20 тис. екз./га. Для оцінки темпу росту використовували показник абсолютного, відносного, добового приростів та питомої швидкості росту за І.І. Шмальгаузеном. Годівлю риб проводили подрібненим зерном, починаючи з першої декади липня. Статистичну обробку матеріалу проводили в «Microsoft Office Excel – 2016». Критеріями аналізу показників були їх середня величина та похибка середньої арифметичної (M±m).

Результати. Згідно проведеними дослідженнями, встановлено, що цьоголітки коропо-сазанових гібридів, отримані від самців амурського сазана, одержаних із застосуванням кріотехнологій, за показниками динаміки накопичення маси та лінійного росту, рівня виживання, рибопродуктивності не поступалися цьоголіткам, отриманим від місцевих самців. Проте за основними індексами тілобудови мали близькі значення, однак незначно поступаючись.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз рибницьких та біологічних показників цьоголіток коропо-сазанових гібридів, отриманих від плідників різного генетичного походження, в умовах промислової гібридизації.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозволять надати комплексну оцінку за рибницько-біологічними показниками цьоголіткам коропо-сазанових гібридів, одержаним від самців амурського сазана різного генетичного походження, та обґрунтувати доцільність використання їх в селекційних роботах при подальшому відтворенні у племінних господарствах та з метою отримання промислових гібридів.

Ключові слова: амурський сазан, генезис, маса тіла, довжина тіла, вгодованість, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Рибка моя, 2008. 696 с.
 2. Марценюк В. П. Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. Вип. 7 (23). С. 155—159. (Серія Тваринництво).
 3. Оцінка гетерозису у помісних цьоголіток за схрещування внутрішньо порідних типів коропа / Шишман Г. Ф. та ін. //Тваринництво та технології харчових продуктів. 2019. Т. 10, № 3. С. 74—79.
 4. Гетерозис у рибництві / Олексієнко О. О. та ін. // Рибне господарство України. 2012. № 4. С. 13—23.
 5. Карпенко І. М. Використання сазано-коропових гібридів у господарствах неблагополучних на геморагічну септицемію краснуху коропів // Підвищення продуктивності рибних ставів. Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1962. 84 с.
 6. Савич М. В., Возный М. Е. Методические рекомендации по рыбохозяйственному использованию карпо-сазаньих гибридов. Львов : Вільна Україна, 1977. 23 с.
 7. Копейка Е. Ф. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С. 136—138.
 8. Филиппов В. Ю., Мрук А. И., Бучацкий Л. П. Воспроизводство радужной форели Оncorhynchus mykiss с использованием криоконсервированых половых продуктов // Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 82—84.
 9. Колісник Н. П., Особа І. А., Грициняк І. І. Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 70—77.
 10. Грициняк І. І. Природно-економічні умови для розвитку рибного господарства Львівської області // Рибне господарство. 2001. Вип. 59–60. С. 6—11.
 11. Савич М. В., Сяра Я. И., Колпаков Ю. А. Сравнительная рыбохозяйственная характеристика двухлетков сазано-карповых гибридов разного происхождения // Рыбное хозяйство. 1974. Вып. 19. С. 18—23.
 12. Вивчення впливу кріоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок / Безусий О. Л. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічн. наук.-практич. конф. : тези. Одеса : Фенікс, 2011. С. 30—32.
 13. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В. и др.  Москва : ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
 14. Чугунoвa Н. И. Метoдикa изучения вoзрaстa и рoстa рыб. Москва : Сoветскaя нaукa, 1952. 115 с.

REFERENCE